Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Fforwm Gweithwyr Chwarae 2019

Aelodau £110 | Ddim yn aelod £110

Dyddiad: 19-06-2019 Lleoliad: Willow Globe, Rhaeadr
Dyddiad Gorffen: 20-06-2019 Trefnydd: Chwarae Cymru
Image for

Gwersyll hyfforddiant gwaith chwarae preswyl deuddydd sy’n rhoi cyfle i weithwyr chwarae ddysgu oddi wrth ei gilydd a hyfforddwyr gwaith chwarae profiadol.

Bydd y Fforwm eleni’n cynnig cyfuniad o sgiliau gwaith chwarae ymarferol, theori gwaith chwarae a’r cyfle i rwydweithio ac ennill cefnogaeth oddi wrth gydweithwyr.

Themâu

Bydd y themâu allweddol yn nigwyddiad eleni’n cynnwys:

  • Cyd-greu strwythurau chwarae
  • Sgiliau gwaith chwarae ymarferol
  • Gwaith chwarae ac iaith
  • Eiriol dros yr hawl i chwarae.

 

Pwy ddylai fynychu?

  • Gweithwyr chwarae gwirfoddol, amser llawn neu ran amser
  • Gweithwyr clybiau ar ôl ysgol
  • Hyfforddwyr
  • Myfyrwyr gwaith chwarae.

 

Cynhelir y digwyddiad o 10:00am ar 19 Mehefin tan 3:30pm ar 20 Mehefin 2019. Disgwylir i gyfranogwyr wersylla a bydd angen ichi ddod â’ch offer gwersylla eich hun gyda chi.

Darperir diodydd poeth, ciniawau, brecwast a swper.

Lawrlwytho poster Fforwm Gweithwyr Chwarae 2019

Caiff ei gynllunio a’i drosglwyddo gan grŵp llywio sy’n cynnwys staff datblygu chwarae, academyddion, arbenigwyr chwarae a gweithwyr meysydd chwarae antur.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.