Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Play Wales Book Club – April 2021_cym Image

Clwb Llyfrau Chwarae Cymru – Ebrill 2021

28-04-2021

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Chwarae Cymru

Supporting residents to run play streets, making them open to all

04-05-2021

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Playing Out

Cyflwyniad i dechnegau hyfforddi ar-lein

06-05-2021

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

National Children’s Day UK 2021

16-05-2021

Lleoliad: Ar draws y DU
Trefnydd: National Children’s Day UK

‘Just’ fun – or fundamental? A lunchtime talk with Dr Mimi Tatlow-Golden

19-05-2021

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Canolfan PEDAL, Prifysgol Caergrawnt

Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan 2021

20-05-2021

Lleoliad: Byd-eang
Trefnydd: Outdoor Classroom Day

Datblygiad Plant

25-05-2021

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Datblygiad Arddegwyr a sut mae Ymgysylltu â nhw a’u Hymennydd

26-05-2021

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

European Conference IPA

28-05-2021 ‐ 30-05-2021

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: International Play Association a Cyngor Cascais

Cefnogi Iechyd Meddwl a Lles Pobl Ifanc

10-06-2021

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant: “Cadw Ein Plant Yn Ddiogel”

16-06-2021 ‐ 17-06-2021

Lleoliad: I’w gadarnhau
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Child in the City Seminar

17-06-2021 ‐ 18-06-2021

Lleoliad: Cascais, Portiwgal ac ar-lein
Trefnydd: Child in the City

Recriwtio mwy Diogel

24-06-2021

Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Play 2021

07-07-2021 ‐ 08-07-2021

Lleoliad: Prifysgol Birmingham ac ar-lein
Trefnydd: Playful Planet a Phrifysgol Birmingham

Diwrnod Chwarae 2021

04-08-2021

Lleoliad: Ar draws y DU
Trefnydd: Play England, Play Scotland, PlayBoard Northern Ireland a Chwarae Cymru

International School Grounds Conference

23-09-2021 ‐ 25-09-2021

Lleoliad: Stirling, Yr Alban
Trefnydd: Learning through Landscapes a'r International School Grounds Alliance

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.