Datblygu'r Gweithlu

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Chwarae Cymru'n weithgar wrth ddylanwadu ar a hysbysu polisïau a phenderfyniadau sy'n ymwneud â datblygu'r gweithlu ar gyfer y gweithlu chwarae yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys ystod eang o bobl broffesiynol y mae eu gwaith yn effeithio ar chwarae plant a’r mannau y byddant yn eu mynychu, yn ogystal â gweithwyr chwarae sy’n gweithio gyda phlant yn uniongyrchol i gefnogi eu chwarae.

Mae ein gwaith yn cynnwys:

  • Darparu cyngor ac arweiniad i Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau trydedd sector ar faterion sy’n ymwneud â hyfforddiant, cymwysterau a datblygiad proffesiynol ar gyfer chwarae a gwaith chwarae
  • Datblygu cymwysterau gwaith chwarae sy’n parhau i gyflawni ac ymateb i natur newidiol y gweithlu
  • Sicrhau bod pob un yn y gweithlu chwarae ehangach yn cael cyfleoedd i gynyddu eu dealltwriaeth o chwarae a sut y gall eu gwaith helpu i gynyddu cyfleoedd ar gyfer chwarae
  • Arwain a chefnogi Cyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru (PETC Cymru)
  • Gweithio gyda sefydliadau allweddol sy’n cefnogi proffesiynoli’r gweithlu gwaith chwarae yn cynnwys SkillsActive, Gofal Cymdeithasol Cymru a Cymwysterau Cymru
  • Gweithio ar y cyd gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, Agored Cymru a’r Scottish Qualification Authority (SQA) i drosglwyddo cymwysterau gwaith chwarae.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.