Cymwysterau gofynnol gwaith chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae SkillsActive, y cyngor sgiliau sector ar gyfer hamdden heini, dysgu a lles, wedi cynhyrchu fersiwn wedi ei ddiweddaru o Restr o Gymwysterau Gofynol i weithio yn y Sector Gwaith Chwarae yng Nghymru.

Mae’r Rhestr o Gymwysterau Gofynnol i weithio yn y Sector Gwaith Chwarae yng Nghymru yn darparu canllawiau i gyflogwyr ac ymarferwyr, darparwyr hyfforddiant, cyrff rheoleiddio a sefydliadau eraill ar y cymwysterau galwedigaethol gofynnol ar gyfer y rheini sy’n gweithio yn y sector gwaith chwarae gyda phlant dan ddeuddeg mlwydd oed.

Dylid defnyddio’r rhestr hon ar y cyd â’r rhestr cymwysterau a gynhyrchwyd gan Gyngor Gofal Cymru ac unrhyw gyngor sgiliau sector arall sy’n gyfrifol am adrannau o’r gweithlu blynyddoedd cynnar sy’n gweithio mewn gwahanol sectorau (e.e. iechyd, addysg). Dylid ei defnyddio hefyd ar y cyd â safonau a rheoliadau gwasanaeth, fel yr amodir gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).

Mae’r rhestr hon yn disodli’r holl fersiynau blaenorol.

Dyma’r fersiwn diwygiedig o Rhestr o Gymwysterau Gofynol i weithio yn y sector Gwaith Chwarae yng Nghymru SkillsActive. Fodd bynnag, yn fuan bydd diwygiadau mwy sylweddol i restrau cymwysterau SkillsActive a Gofal Cymdeithasol Cymru. 

Lawrlwytho Rhestr o Gymwysterau Gofynol i weithio yn y Sector Gwaith Chwarae yng Nghymru (Awst 2017)

Mae Rhestr o’r cymwysterau gofynnol i weithio yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu canllawiau i gyflogwyr, ymarferwyr, darparwyr dysgu a sefydliadau eraill ym maes y blynyddoedd cynnar a gofal plant ar y cymwysterau galwedigaethol gofynnol i’r rheini sy’n gweithio ym maes y blynyddoedd cynnar a gofal plant gyda phlant o dan wyth oed. 

Lawrlwytho Rhestr o’r cymwysterau gofynnol i weithio yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru (Ebrill 2017)

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.