Cyhoeddiadau

 • GWEITHDY HAWL I CHWARAE
 • Gweithdy hawl i chwarae

  Er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth plant am eu hawl i chwarae, mae Chwarae Cymru wedi datblygu cynllun, deunyddiau ac adnoddau gweithdy i gynorthwyo gyda hyrwyddo, cyfranogi ac eiriol dros yr hawl i chwarae’n lleol.

  Ar gyfer pwy mae’r gweithdy?
  Mae’r gweithdy wedi ei ddylunio ar gyfer gweithwyr chwarae, gweithwyr cyfranogaeth, gweithwyr ieuenctid a staff ysgolion er mwyn hwyluso mewn ysgolion a lleoliadau strwythuredig eraill.

  Mae’r adnoddau wedi’u dylunio i’w defnyddio mewn ysgolion – maent yn cynnwys gweithgareddau ar gyfer y gweithdai dan arweiniad hwylusydd ac at ddefnydd gan yr ysgol yn dilyn y gweithdy.

  Beth mae’r gweithdy wedi ei ddylunio i’w wneud?
  Mae’r gweithdy Hawl i Chwarae wedi ei ddylunio i alluogi plant a phobl ifainc i eiriol yn well dros gyfleoedd gwell i chwarae a chwrdd â’u ffrindiau.

  Sut ddatblygwyd y gweithdy?
  Datblygwyd y gweithdy Hawl i Chwarae gan Chwarae Cymru, mewn cydweithrediad â’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, Panel Cyfran Deg a Chyngor Sir Ynys Môn.

  Cynhaliwyd peilot o’r gweithdai Hawl i Chwarae mewn pum ysgol ar draws Ynys Môn, fel prosiect treialu. Arianwyd y gweithdai peilot trwy Raglen Cyfran Deg y Loteri Fawr ar Ynys Môn.

  Lawrlwytho Gweithdy Hawl i Chwarae | gweld ar-lein

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.