Cyhoeddiadau

  • LLYFRGELL
  • Llyfrgell Chwarae Cymru

    Lleolir Llyfrgell Chwarae Cymru yn ein swyddfa ym Mae Caerdydd. Mae gennym hefyd gasgliad llai o lyfrau ac adnoddau cyfeiriol yn y llyfrgell ym Mhrifysgol Glyndwr yn Wrecsam.

    Credwn mai hwn yw'r casgliad mwyaf cynhwysfawr o lyfrau ar chwarae plant a darpariaeth chwarae yng Nghymru. Mae'n adnodd allweddol ar gyfer gweithwyr chwarae, athrawon, hyfforddwyr, myfyrwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb ym maes chwarae plant.

    Mae gennym gasgliad o ddeunydd cyfredol ac allan o brint ar ystod eang o bynciau sy'n ymwneud â phlant a chwarae - o theori chwarae a datblygiad plant, i adeiladu ty pen coeden.

    Mae croeso cynnes i ymwelwyr a grwpiau bychain o fyfyrwyr - cysylltwch â'n Rheolwraig Cyfathrebiadau i drefnu ymweliad a byddwn yn falch i'ch helpu. Ceir cornel dawel i bori ac astudio. Mae gennym gyfleusterau llungopio sy'n gweithredu o fewn y ddeddf hawlfraint. Ni allwn fenthyca llyfrau ar hyn o bryd.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.