Cyhoeddiadau

 • CANLLAWIAU GWAITH CHWARAE
 • Plentyndod, chwarae a’r Egwyddorion Gwaith Chwarae

  Mae Plentyndod, chwarae a’r Egwyddorion Gwaith Chwarae yn edrych ar rai o’r damcaniaethau sy’n dylanwadu ar y modd mae oedolion yn deall plant, rôl chwarae a phlentyndod, yn ogystal ag egwyddorion gweithio gyda phlant sy’n chwarae. Mae’n:

  • archwilio rhai o’r syniadau, y cysyniadau a’r damcaniaethau datblygiad plant a phlentyndod sydd wedi dylanwadu, ac sy’n dal i ddylanwadu, ar ddealltwriaeth o blant a’u chwarae ac sydd, o ganlyniad, yn bwysig i bobl sy’n arfer gwaith chwarae.
  • edrych ar y rôl gwaith chwarae a sut mae’n effeithio ar, yn ogystal â chael ei effeithio gan, yr amgylchedd a’r plant. Mae’n ystyried sut y rhoddir blaenoriaeth i’r broses chwarae a sut y mae gweithwyr chwarae’n cydbwyso buddiannau datblygiadol chwarae gyda lles plant.
    

  Dyma'r cyntaf mewn cyfres o bedwar canllaw gwaith chwarae, sy'n gasgliad o adnoddau ar gyfer pawb sy’n gweithio gyda phlant sy’n chwarae.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Ymarfer gwaith chwarae

  Mae Ymarfer gwaith chwarae – yn rhoi cyfle i’r bobl hynny sy’n newydd i waith chwarae i archwilio rhai o’r syniadau, y cysyniadau a’r fframweithiau, a’r defnydd ymarferol o ddulliau ac agweddau sydd wrth galon arfer gwaith chwarae.

  Mae adran un yn ystyried cysyniadau fel fforddiannau a’r amgylchedd affeithiol, sy’n galluogi pobl sy’n arfer gwaith chwarae i ddynodi, creu neu gyfoethogi mannau ar gyfer chwarae.

  Wedi edrych ar waith anuniongyrchol gyda phlant sy’n chwarae yn adran un, mae adran dau yn edrych ar ystod o syniadau sydd wedi, ac sy’n dal i ddylanwadu ar waith uniongyrchol gyda phlant sy’n chwarae. Mae’r adran yn cloi drwy archwilio materion sy’n ymwneud â risg ac ansicrwydd mewn chwarae plant ac agweddau tuag at asesu risg, ac asesu risg-budd yn bennaf.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.