Cyhoeddiadau

Mae Chwarae Cymru yn cynhyrchu cyhoeddiadau sy'n cynyddu ymwybyddiaeth ynghylch chwarae plant a phobl ifanc ac arfer da wrth ei ddarparu. Rydym yn cyhoeddi llyfrau, cylchgrawn a thaflenni gywbodaeth ar ystod eang o bynciau. 

Rydym yn darparu gwasanaeth cyhoeddiadau ehangach i aelodau gan gynnwys efwletinau bob yn ail mis gyda newyddion, nawdd, ymchwil a chyhoeddiadau newydd; golwg ymlaen llaw ar daflenni gwybodaeth, erthyglau cylchgronnau a chyhoeddiadau eraill Chwarae Cymru; mynediad i'n ymatebion i ymgynghoriadau. 

Lleolir Llyfrgell Chwarae Cymru yn ein swyddfa ym Mae Caerdydd. Mae gennym hefyd gasgliad llai o lyfrau ac adnoddau cyfeiriol yn y llyfrgell ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam. Credwn mai hwn yw'r casgliad mwyaf cynhwysfawr o lyfrau ar chwarae plant a darpariaeth chwarae yng Nghymru.

Cyhoeddiadau cyfredol

Adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gefnogi chwarae plant

Canllaw arfer dda ar gyfer darpariaeth chwarae a’r blynyddoedd cynnar: Datblygu a rheoli safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

Creu mannau chwarae hygyrch

Cylchgrawn Chwarae dros Gymru

Datblygu a rheoli mannau chwarae - pecyn cymorth cymunedol

Defnyddio tiroedd ysgol ar gyfer chwarae'r tu allan i oriau addysgu

Ffocws ar chwarae

The Venture: A Case Study of an Adventure Playground

Yr Hawl Cyntaf - prosesau dymunol 

Yr Hawl Cyntaf ... fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.