Chwarae yn y cartref

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Ar ein gwefan Plentyndod Chwareus rydym wedi creu adran ‘chwarae dan do’ i ysbrydoli rhieni a gofalwyr pan fydd y plant, efallai, angen rhywfaint o syniadau chwarae. Mae’r adran yn cynnwys syniadau chwareus, hawdd a hwyliog i blant eu mwynhau yn ac o amgylch y cartref yn osgystal â awgrymiadau ymarferol a chefnogol ar gyfer rhieni a gofalwyr.

Mae’r adran yn cynnwys tudalennau yn amrywio o awgrymiadau anhygoel ar gyfer creu cuddfannau yn y cartref, i lliwio, i sut i ddelio gyda chwarae poitshlyd, i syniadau ar gyfer magu plant yn chwareus.

Adnoddau

Canllaw chwarae adref
Canllaw defnyddiol i helpu rhieni a gofalwyr i gefnogi eu plant i gael digonedd o gyfleoedd da i chwarae yn y cartref. Mae’n cynnig awgrymiadau a syniadau am chwarae ar gyfer pob plentyn ac argymhellion cefnogol ar gyfer rhieni a gofalwyr.

Rhagor o wybodaeth

Chwarae’n egnïol yn ac o amgylch y cartref
Mae’r adnodd hwn yn dwyn ynghyd wybodaeth am sut y mae chwarae egnïol yn gwneud cyfraniad allweddol i iechyd a lles plant yn ystod cyfnodau o straen. Mae hefyd yn archwilio’r hyn y mae canllawiau gweithgarwch corfforol Prif Swyddogion Meddygol y DU yn ei ddweud.

Rhagor o wybodaeth

Cefnogi lles plant trwy chwarae
Mae chwarae’n gallu cyfrannu at well lles yn ystod adegau ansicr. Dyma ffordd plant o gefnogi eu hiechyd a’u lles eu hunain. Mae’r awgrymiadau anhygoel hyn yn anelu i helpu rhieni i gefnogi chwarae eu plant yn ystod cyfnodau o straen.

Rhagor o wybodaeth

Rhestrau syniadau chwarae

Erthyglau blog

Mae blog Plentyndod Chwareus hefyd yn cynnwys amrywiaeth o erthyglau newydd, gyda rhai ohonynt wedi eu cyfrannu gan ysgrifennwyr gwadd:

Llyfrau stori

Hwyl yn yr ardd
Hwyl yn yr ardd yw ein llyfr stori diweddaraf am hawl plant i chwarae. Mae’n lyfr dwyieithog ar gyfer plant ysgol gynradd a rhieni, gan gefnogi plant i sicrhau eu hawl i chwarae ac i rieni i eiriol dros chwarae’n lleol. 

Rydym wedi gweithio gyda storïwr, cartwnydd, plant blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Charles Williams yng Nghaerleon a Petra Publishing i gynhyrchu’r llyfr stori.

Gall unrhyw un sydd yn byw neu’n gweithio yng Nghymru – ac sydd wedi cofrestru i’n rhestr bostio – archebu copi yn rhad ac am ddim. Os hoffech chi dderbyn copi yn y post, ebostiwch ni gyda’ch manylion, gan gynnwys cyfeiriad postio.

Hwyl yn y dwnjwn
Rydym hefyd wedi rhyddhau ein llyfr stori gwreiddiol – Hwyl yn y dwnjwn ar-lein i bawb allu ei ddarllen am gyfnod cyfyngedig. Rydym eisiau i hyd yn oed mwy o blant a’u teuluoedd yng Nghymru, a thu hwnt, allu mwynhau’r stori.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.