Ansawdd darpariaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae darpariaeth chwarae o safon yn cynnig cyfle i bob plentyn a pherson ifanc i ryngweithio'n rhydd gan brofi'r canlynol:

plant a phobl ifanc eraill - gyda'r dewis i chwarae ar eu pen eu hunain neu gydag eraill, i drafod, cydweithio, anghytuno, a datrys anghydfod

y byd naturiol - y tywydd, y tymhorau, llwyni, coed, planhigion, pryfetach, anifeiliaid, mwd

rhannau rhydd - deunyddiau naturiol a synthetig y gellir eu trin, eu symud a'u haddasu, adeiladu a chwalu

yr elfennau naturiol - daear, awyr, tân a dŵr

her a mentro - ar lefel corfforol ac emosiynol

chwarae gyda hunaniaeth - chwarae rôl a gwisgo i fyny

symud - rhedeg, neidio, dringo, balansio, rholio

sgarmes - chwarae ymladd

y synhwyrau - sŵn, blas, ansawdd, arogl, golwg

teimladau - poen, llawenydd, hyder, ofn, dicter, bodlondeb, diflastod, diddordeb, hapusrwydd, galar, gwrthodiad, derbyniad, tristwch, balchder, rhwystredigaeth

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.