Amdanom Ni

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Amdanom Ni

Chwarae Cymru yw’r elusen genedlaethol dros chwarae plant.

Mae Chwarae Cymru'n elusen annibynnol a ariennir gan Lywodraeth Cymru - Cymru yw ardal ein cylch gwaith elusennol.

Rydym yn gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch angen a hawl plant a phobl ifanc i chwarae ac i hyrwyddo arfer dda ar bob lefel o'r broses wneud penderfyniadau ac ym mhobman ble y gallai plant chwarae. Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad i gefnogi pawb sydd â diddordeb mewn, neu gyfrifoldeb am ddarparu ar gyfer chwarae plant, fel y bydd Cymru un diwrnod yn wlad ble y byddwn yn cydnabod ac yn darparu'n ddigonol ar gyfer anghenion chwarae pob plentyn.

Ein gweledigaeth

Dyfodol ble caiff chwarae ei barchu am ei bwysigrwydd allweddol i blentyndod.

Ein cennad

Ymgyrchu dros Gymru chwarae-gyfeillgar a phledio achos hawl pob plentyn i chwarae.

Mae ein gwaith yn cynnwys:

  • Polisi: i weithio gydag unigolion, sefydliadau a rhwydweithiau i hysbysu datblygiad polisi a materion sy’n ymwneud â chwarae plant yng Nghymru
  • Gwasanaeth gwybodaeth: i hybu gwerth chwarae plant yng Nghymru trwy ddarparu gwybodaeth gyfredol ac amserol i’n rhanddeiliaid
  • Cyngor a chefnogaeth: i ddarparu gwybodaeth arbenigol ynghylch pob mater sy’n ymwneud â, ac sy’n effeithio ar chwarae plant
  • Datblygu’r gweithlu: i gyfrannu at ddatblygiad proffesiynol y gweithluoedd chwarae a gwaith chwarae yng Nghymru

 

Adroddiad effaith a adroddiadau blynyddol Chwarae Cymru

Mae Chwarae Cymru yn elusen cofrestredig, rhif 1068926 ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant, rhif 3507258. Cofrestrwyd yng Nghymru. 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.