Adrodd pryderon wrth gyrff dyfarnu

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Adrodd am bryderon ynghylch trosglwyddo cymwysterau gwaith chwarae wrth Gyrff Dyfarnu.

Mae Chwarae Cymru a Chyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru (PETC Cymru) wedi derbyn nifer o bryderon sy’n ymwneud â phrofiadau dysgwyr / cyflogwyr gyda chanolfannau asesu sy’n trosglwyddo cymwysterau gwaith chwarae.

Mae’r mathau o faterion a godwyd, yn benodol, yn cynnwys:

  • Aseswyr sydd â diffyg gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n benodol i waith chwarae
  • Aseswyr sydd â diffyg gwybodaeth neu brofiad o waith chwarae mynediad agored
  • Aseswyr gofal plant yn asesu gwaith chwarae, a hynny heb brofiad o waith chwarae
  • Dysgwyr yn derbyn dim, neu fawr ddim, hyfforddiant neu’n cael eu cynghori i ‘Googlo’ er mwyn dysgu am theori gwaith chwarae
  • Tiwtoriaid / aseswyr sydd â dim, neu fawr ddim, gwybodaeth am Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae
  • Dysgu am gysyniadau gwaith chwarae sy’n hen neu wedi dyddio (fel SPICE a Gwerthoedd a Thybiaethau Gwaith Chwarae) heb eu gosod yng nghyd-destun damcaniaethau cyfoes
  • Tueddiad i ganolbwyntio ar greu portffolio yn hytrach na dysgu.

 

Mae Cyrff Dyfarnu’n gyfrifol am sicrhau ansawdd trosglwyddo ac asesu cymwysterau yn eu canolfannau ac, o ganlyniad, dylent ymchwilio i unrhyw bryderon a godir ac yna eich hysbysu am y canlyniad.

Mae Chwarae Cymru wedi ceisio cyngor gan Lywodraeth Cymru a Cymwysterau Cymru; o ganlyniad, rydym wedi drafftio esiampl o lythyr ar gyfer dysgwyr, cyflogwyr a mudiadau i’w cynorthwyo i leisio eu pryderon yn uniongyrchol i’r Corff Dyfarnu.

Lawrlwytho esiampl o lythyr

Mae gan bob Corff Dyfarnu adran adborth neu gwynion ar eu gwefan sy’n nodi i ble y dylid anfon llythyrau.

Os na dderbyniwch ymateb neu os derbyniwch ymateb annigonol, fe’ch cynghorir i gysylltu â Cymwysterau Cymru wnaiff, fel rheoleiddiwr cymwysterau Cymru, ymchwilio ymhellach.

Os hoffech fwy o gyngor neu gymorth ar y mater hwn, mae croeso ichi ein e-bostio.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.