Adroddiad effaith Chwarae Cymru

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae chwarae’n allweddol i iechyd; mae Chwarae Cymru iach yn allweddol i chwarae


Adroddiad effaith Chwarae Cymro 2020 - 2021 

Trosolwg o waith a chyflawniadau Chwarae Cymru dros y flwyddyn 2020-2021 wrth ymgyrchu dros chwarae plant.
 
Mae’n cynnwys gwybodaeth ac enghreifftiau am sut yr ydym wedi: addasu ein gwaith i gefnogi’r sector, mewn ymateb i COVID-19, cefnogi blaenoriaethau cenedlaethol ac ymgysylltu â’n cynulleidfaoedd, darparu cyfleoedd DPP a chynhyrchu adnoddau i sicrhau bod y gweithlu chwarae ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwarae plant yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf, cydweithio yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i gefnogi chwarae plant, ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd i hyrwyddo’r hawl i chwarae ymhellach, a chomisiynu a chyhoeddi ymchwil i hysbysu ein gwaith ac i gynyddu dealltwriaeth am bwysigrwydd chwarae plant a gwaith chwarae.

Mae hefyd yn cynnwys rhagair gan Gadeirydd Chwarae Cymru, Dr Mike Shooter CBE, yn ogystal ag adran ar ein cynlluniau i’r dyfodol i barhau i gefnogi a hyrwyddo chwarae plant.

Lawrlwytho adroddiad effaith | gweld ar-lein


Adroddiad effaith Chwarae Cymru 2019 - 2020

Mae’r adroddiad effaith yn cynnig trosolwg o waith a chyflawniadau Chwarae Cymru dros y flwyddyn 2019-2020 wrth ymgyrchu dros chwarae plant. Mae’n cynnwys gwybodaeth ac enghreifftiau am sut yr ydym wedi cefnogi blaenoriaethau cenedlaethol ac ymgysylltu â’n cynulleidfa, darparu cyfleoedd a chynhyrchu adnoddau i sicrhau bod y gweithlu chwarae ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwarae plant yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf, cydweithio yn lleol ac yn genedlaethol ar draws Cymru, ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd i hyrwyddo’r hawl i chwarae ymhellach, a chomisiynu a chyhoeddi ymchwil i hysbysu ein gwaith. Mae’r hefyd yn cynnwys rhagair gan Gadeirydd Chwarae Cymru, Dr Mike Shooter CBE, yn ogystal ag adran ar sut y byddwn ni’n gweithio i barhau i gefnogi a hyrwyddo chwarae plant er mwyn creu Cymru sy’n chwarae-gyfeillgar.

Lawrlwytho'r adroddiad effaith | gweld ar-lein

 

Adroddiad effaith Chwarae Cymru 2018 - 2019

Mae’r adroddiad effaith yn cynnig trosolwg o waith a chyflawniadau Chwarae Cymru dros y flwyddyn 2018-2019 wrth ymgyrchu dros chwarae plant. Mae’n cynnwys adrannau ar sut yr ydym wedi cefnogi blaenoriaethau cenedlaethol a sut yr ydym wedi ymgysylltu â’n cynulleidfa, darparu cyfleoedd a chynhyrchu adnoddau i sicrhau bod y gweithlu chwarae ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwarae plant yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf. Mae hefyd yn dangos sut yr ydym wedi cydweithio yn lleol ac yn genedlaethol ar draws Cymru.
 
Mae’r adroddiad yn cynnwys rhagair gan Gadeirydd Chwarae Cymru, Dr Mike Shooter CBE, yn ogystal ag adran ar sut y byddwn ni’n gweithio i barhau i gefnogi a hyrwyddo chwarae plant er mwyn creu Cymru sy’n chwarae-gyfeillgar.

Lawrlwytho'r adroddiad effaith | gweld ar-lein

 


Adroddiad effaith Chwarae Cymru 2017 - 2018

Mae’r adroddiad effaith yn cynnig trosolwg o waith a chyflawniadau Chwarae Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf wrth eiriol dros chwarae plant. Mae’n cynnwys adrannau ar sut yr ydym wedi cefnogi blaenoriaethau cenedlaethol a sut yr ydym wedi ymgysylltu â’n cynulleidfa, darparu cyfleoedd, cynhyrchu cyhoeddiadau a sut yr ydym wedi cydweithio yn lleol i sicrhau bod y gweithluoedd chwarae a gwaith chwarae yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf, ar draws Cymru.
 
Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys rhagair gan Gadeirydd Chwarae Cymru, Dr Mike Shooter CBE, yn ogystal ag adran ar sut y byddwn ni’n gweithio barhau i gefnogi a hyrwyddo chwarae plant er mwyn creu Cymru sy’n chwarae-gyfeillgar.

Lawrlwytho'r adroddiad effaith | gweld ar-lein

 

Adroddiad effaith Chwarae Cymru 2016 – 2017

Mae’r adroddiad effaith yn cynnig trosolwg o waith a chyflawniadau Chwarae Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf wrth eiriol dros chwarae plant. Mae’n cynnwys adrannau ar sut yr ydym wedi cefnogi blaenoriaethau cenedlaethol a sut yr ydym wedi ymgysylltu â’n cynulleidfa, darparu cyfleoedd, cynhyrchu cyhoeddiadau a sut yr ydym wedi cydweithio yn lleol i sicrhau bod y gweithlu chwarae a’r gweithlu gwaith chwarae yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf, ar draws Cymru. 

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys rhagair gan Gadeirydd Chwarae Cymru, Dr Mike Shooter CBE, yn ogystal ag adran ar sut y byddwn ni’n gweithio i barhau i gefnogi a hyrwyddo chwarae plant er mwyn creu Cymru sy’n chwarae-gyfeillgar.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

 

 


Adroddiad effaith Chwarae Cymru 2015 – 2016

Mae’r adroddiad effaith yn cynnig trosolwg o waith a chyflawniadau Chwarae Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf wrth eiriol dros chwarae plant. Mae’n cynnwys adrannau ar sut yr ydym wedi cefnogi blaenoriaethau cenedlaethol a sut yr ydym wedi ymgysylltu â’n cynulleidfa, darparu cyfleoedd a chynhyrchu cyhoeddiadau i sicrhau bod y gweithlu chwarae yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf, a sut yr ydym wedi cydweithio’n lleol ar draws Cymru.

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys rhagair gan Gadeirydd Chwarae Cymru, Dr Mike Shooter CBE, yn ogystal ag adran ar ein cynlluniau i’r dyfodol i barhau i gefnogi a hyrwyddo chwarae plant er mwyn creu Cymru sy’n chwarae-gyfeillgar.

Lawrlwytho'r adroddiad effaith | gweld ar-lein 

 


Adroddiad effaith 2014 - 2015

Mae’r adroddiad effaith yn cynnig trosolwg o waith a chyflawniadau Chwarae Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf wrth eiriol dros chwarae plant. Mae’n cynnwys adrannau ar sut yr ydym wedi cefnogi blaenoriaethau cenedlaethol a sut yr ydym wedi ymgysylltu â’n cynulleidfa, darparu cyfleoedd a chynhyrchu cyhoeddiadau i sicrhau bod y gweithlu chwarae yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf, a sut yr ydym wedi cydweithio’n lleol ar draws Cymru.

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys rhagair gan Gadeirydd Chwarae Cymru, Dr Mike Shooter CBE, yn ogystal ag adran ar ein cynlluniau i’r dyfodol i barhau i gefnogi a hyrwyddo chwarae plant er mwyn creu Cymru sy’n chwarae-gyfeillgar.

Lawrlwytho’r adroddiad effaithGweld ar-lein

 

 

Adroddiadau Blynyddol blaenorol

Mae'r adroddiadau blynyddol canlynol yn arddangos y cyfraniad mae Chwarae Cymru wedi ei wneud i chwarae plant yng Nghymru. Maent hefyd yn arddangos sut yr ydym wedi cyflawni ein nodau ac amcanion yn ystod yr amser a nodir.

2011 - 2012 

Gweld ar-lein

Lawrlwytho'r Adroddiad Blynyddol 

 

 

 

2010 - 2011 

Gweld ar-lein

Lawrlwytho'r Adroddiad Blynyddol 

 

 

  

2008 - 2009

Gweld ar-lein

Lawrlwytho'r Adroddiad Blynyddol 

 

 

 

 

 

2007 - 2008 

Gweld ar-lein

Lawrlwytho'r Adroddiad Blynyddol

 

  

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.