Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae: Egwyddorion ar Waith

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae’r cymhwyster Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae: Egwyddorion ar Waith (P3) wedi ei anelu at uwch-weithwyr chwarae, personau â chyfrifoldeb a phersonau cofrestredig sy’n gweithio mewn lleoliadau gwaith chwarae drwy gydol y flwyddyn ac mae’n ehangu ar y wybodaeth a enillwyd yn Nhystysgrif Lefel 2 P3.

Mae’r cymhwyster yn cyflawni’r gofynion ar gyfer staff sy’n gweithio mewn lleoliadau gwaith chwarae sydd wedi eu cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Mae Diploma Lefel 3 P3 yn cynnwys naw uned:

 • Ymarfer Myfyriol a Datblygiad Proffesiynol Parhaus
 • Deddfwriaeth a Pholisi Gwaith Chwarae
 • Rheoli
 • Monitro a Gwerthuso
 • Cynllunio ar gyfer chwarae
 • Sgiliau gwaith chwarae ymarferol
 • Gwaith chwarae a datblygu cymunedol
 • Rheoli risg
 • Gweithio gyda Theuluoedd.
   

Mae’r unedau hyn yn ychwanegol i’r saith a gwblhawyd yn ystod L2APP a Thystysgrif Lefel 2 P3.

Trosglwyddir Diploma Lefel 3 P3 dros naw niwrnod gydag amser ychwanegol i ddysgwyr gwblhau asesiadau ac oriau ymarfer.

Cymryd rhan

I gofrestru eich diddordeb mewn cyrsiau Tystysgrif Lefel 2 P3 gaiff eu rhedeg gan ein partner Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, cwblhewch ffurflen gais.

Er mwyn sicrhau ansawdd cadarn ar gyfer y cymhwyster newydd hwn, bydd Agored Cymru ond yn cymeradwyo canolfannau i drosglwyddo cymwysterau gwaith chwarae os ydynt wedi arwyddo  Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer sicrhau ansawdd gyda Chwarae Cymru.

Os hoffech fwy o wybodaeth ar gael mynediad i gymwysterau gwaith chwarae neu ar ddod yn ganolfan drosglwyddo, mae croeso ichi ein e-bostio.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.