Ysbryd 2018 - Chwarae mewn mannau cyhoeddus

Cefnogwch ni

Ysbryd 2018 - Chwarae mewn mannau cyhoeddus
25 Hydref 2018
Holiday Inn, Caerdydd

Gobeithio y gallwch ymuno â ni ar gyfer ein cynhadledd flynyddol Ysbryd. Mae cynhadledd ysbryd yn llawn areithiau ysbrydoledig, trafodaethau bywiog a gweithdai ymarferol yn ymwneud â chwarae plant. 

Siaradwyr gwadd a gweithdai

Gwybodaeth i ddilyn.

Pwy ddylai ddod?

Gweithwyr chwarae a gweithwyr proffesiynol ym maes chwarae, pobl sy’n gweithio yn y gymuned, gweithwyr cymunedol a ieuenctid, cynghorau cymunedol a threfol, mudiadau tai, swyddogion adfywio cymunedau, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn, neu â chyfrifoldeb am chwarae plant.

Prisiau cyfranogwyr

Prisiau boregodwyr:

Aelodau - £85.00

Ddim yn aelodau - £105.00

Yn cynnwys cinio a the neu goffi.

Dyddiad cau prisiau boregodwyr - 15 Mehefin 2018

Adborth gan gyfranogwyr blaenorol

'Mae’r gynhadledd yn gyfuniad da (o weithdai a chyflwyniadau) sy’n golygu ei bod yn fwy cynhwysol o lawer i wahanol gynulleidfaoedd' 

'Y gynhadledd orau imi ei mynychu i hysbysu fy arfer gwaith'

'Cyfleoedd DPP rhagorol ar gyfer y bobl hynny sydd ynghlwm â chwarae'

'Roedd y trefniadau’n wych, fel arfer, roedd y lleoliad yn rhwydd i ddod o hyd iddo, bwyd arbennig a chyfforddus dros ben'

'Wir wedi mwynhau’r gynhadledd, rwyf wedi bod unwaith o’r blaen a nawr rwy’n credu bod y pynciau’n llawer ehangach ac o’r herwydd yn fwy deniadol, ddim yr un hen bethau – rwyf hefyd yn hoffi’r safbwynt rhyngwladol'

'Roedd y gynhadledd yn cynnwys cyfranogwyr o wahanol lefelau o fewn eu proffesiwn wnaeth hwyluso cyfleoedd rhwydweithio gwerthfawr'

'Rwy’n teimlo i’r gynhadledd roi llawer o ysbrydoliaeth o’r newydd imi, mae’n deimlad gwych, adfywiol a chyfforddus i fod yng nghwmni pobl o’r un anian!'

Archebwch eich lle nawr

Cefnogwch ni