Ymgynghoriad: Cymwysterau newydd P3

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae’r Grŵp Llywio Datblygu Cymwysterau yn ceisio adborth ar yr unedau drafft ar gyfer cymwysterau newydd Agored Cymru, Cymwysterau Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3) ar lefel 2 a 3. Mae’r unedau drafft wedi eu datblygu’n seiliedig ar ymgynghoriadau gyda thiwtoriaid a dysgwyr cyfredol, Cyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru (PETC Wales) a’r Cyrff Dyfarnu.

Bydd y cymwysterau newydd ar gael i’w trosglwyddo o fis Medi 2019 a byddant yn disodli Cymwysterau P3 SQA presennol.

Bydd y cymwysterau newydd yn asesu isafswm y lefel cymhwysedd y bydd angen i weithwyr chwarae ei arddangos i gyflawni eu gwaith. Mae’r llwybr datblygu trwy’r cymwysterau’n un llinellol, felly bydd rhaid i ddysgwyr gwblhau’r unedau ar lefel 2 cyn symud ymlaen i lefel 3. Mae adborth yn dangos bod dysgwyr sy’n ymgymryd â’r cymhwyster lefel 3 heb y wybodaeth sylfaenol a ddysgir ar lefel 2, yn ei chael yn anodd cwblhau’r asesiad. Bydd rhaid i ddysgwyr gwblhau’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) er mwyn symud ymlaen i P3 ar lefel 2.

Cwblhau arolwg P3 ar-lein 

I gynnig adborth ar yr unedau drafft, a fyddech cystal â chwblhau’r arolwg ar-lein erbyn 26 Hydref 2018.

Lawrlwytho trosolwg o’r ymgynghoriad

Lawrlwytho unedau drafft Lefel 2 

Lawrlwytho unedau drafft Lefel 3

Lawrlwytho unedau L2APP (er gwybodaeth yn unig)

Os hoffech chi ymateb i'r arolwg mewn ffordd wahanol neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ebostiwch ni os gwelwch yn dda. 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.