Chwarae a Thechnoleg

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae technoleg ddigidol wedi tyfu'n rhan bwysig o ddiwylliant llawer o blant a phobl ifanc yn y DU - ac mae gan lawer o blant fynediad iddo bob dydd, os ydyn nhw am chwarae felly.

Defnyddir ‘technoleg ddigidol’ fel term eang i gyfeirio at ffonau clyfar, llechi (tablets), consols gemau cyfrifiadurol, y cyfryngau cymdeithasol a’r teledu.

Mae Chwarae Cymru yn hybu’r cysyniad bod plant sy’n chwarae yn gymwys ac yn abl i wneud eu penderfyniadau eu hunain a’u bod yn elwa o gael oedolion cefnogol all gyfrannu at amgylchedd fydd yn ymestyn eu chwarae.

Efallai bod yr amgylchedd technolegol yn newid, ond tydi ein neges ni heb: rydym yn credu y dylid rhoi amser, lle a chaniatâd i blant ddewis eu chwarae eu hunain o’u gwirfodd. Weithiau, fe fyddan nhw’n dewis chwarae ar neu gyda ffonau clyfar neu ddyfeisiau eraill. Yr hyn sydd ei angen yw cydbwysedd.

Mae angen i dechnoleg ddigidol fod yn rhan o ystod eang o ddewisiadau o brofiadau a chyfleoedd chwarae. Gellid ei ystyried fel un elfen o 'ddeiet cytbwys' o chwarae sy'n gosod yr un pwysigrwydd ar chwarae bywiog, corfforol, chwarae gyda'r elfennau, a'r holl fathau ac ymddygiadau chwarae eraill y bydd plant eu hangen yn eu bywydau bob dydd.

Lawrlwytho Chwarae dros Gymru – Chwarae a thechnoleg ddigidol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.