Ymchwilydd a ariennir

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Ymchwilydd a ariennir

Sefydliad: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant mewn cydweithrediad gyda Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Lleoliad: Caerfyrddin

Oriau: Llawn amser am dair blynedd

Cyflog: Ffioedd dysgu’r DU/UE ynghyd â chyflog yn dechrau ar £14.629 y flwyddyn ar gyfer 2019/20

Dyddiad cau: 21 Mehefin 2019

Gwahoddir ceisiadau am ysgoloriaeth PhD a ariennir gan gynllun Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS 2 East) y bwriedir iddo ddechrau ym mis Hydref 2019.

Mae ‘Footie Families’ yn werthusiad o ymyrraeth ymgysylltiad teulu i wella datblygiad modur plant cyn ysgol.

Ffocws y prosiect yw gwella datblygiad corfforol a gweithgarwch corfforol plant trwy ymgysylltu â rhieni. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn defnyddio gweithgareddau chwarae priodol gyda’r syniad o ddatblygu ymgysylltiad gyda phŵer pêl-droed.

I gael eu hystyried, bydd ymgeiswyr wedi cwblhau gradd anrhydedd BA neu BSc lefel 2:1 o leiaf, mewn pwnc perthnasol. Bydd gan ymgeiswyr hefyd radd Meistr mewn maes perthnasol.

Mwy o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.