Swyddog Hyfforddi x 2

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Swyddog Hyfforddi

Mudiad: Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Rhif cyfeirnod: SEW/TO/09/18

Lleoliad: Caerdydd

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £24,892 y flwyddyn
 
Dyddiad cau: 17 Hydref 2018

Dyddiad cyfweliad: 29 Hydref 2018

Lleolir y swyddi yng Nghaerdydd ond bydd yn ofynnol i’r Swyddogion Hyfforddi ddarparu hyfforddiant a chymwysterau proffesiynol ledled de ddwyrain Cymru. 

Mae angen i ymgeiswyr fod â chefndir cadarn mewn gwaith chwarae. Byddai cymhwyster perthnasol fel asesydd o fantais, a bydd prawf o aelodaeth Cyngor y Gweithlu Addysg yn ofynnol gan yr ymgeisydd cyn cyflogaeth.

Rhagor o wybodaeth
 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.