Rheolwr Hyfforddi

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Rheolwr Hyfforddi 

Mudiad: Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Rhif cyfeirnod: TM/09/18

Lleoliad: Caerdydd, Cross Hands neu Fae Colwyn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £30,978 y flwyddyn
 
Dyddiad cau: 17 Hydref 2018

Dyddiad cyfweliad: 29 Hydref 2018

I weithio, yn ddelfrydol o swyddfa Llanisien, ond ystyrir gweithio o’r swyddfa yn Cross Hands neu Fae Colwyn. 
Bydd y Rheolwr Hyfforddi yn gyfrifol am ddatblygiad gweithlu Clybiau All-ysgol a gweithlu Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs fel mudiad.  

Rhagor o wybodaeth
 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.