Gweithiwr Datblygu Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithiwr Datblygu Chwarae 

Mudiad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Rhif cyfeirnod: 04232

Lleoliad: Wrecsam 

Oriau: llawn amser - 37 awr yr wythnos

Cyflog: GO7 - £23,836 -£25,295

Dyddiad cau: 19 Gorffennaf 2019

Bydd gan ymgeiswyr yr egni a’r awydd i gefnogi datblygiad chwarae ar draws Wrecsam. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o’r Tîm Cefnogi Chwarae ac Ieuenctid sy'n ceisio gwella ansawdd cyfleoedd i holl blant Wrecsam chwarae.

Bydd ymgeiswyr yn ymrwymo i ddarpariaeth chwarae o ansawdd a byddant yn deall cyfraniad hynny at ddatblygiad iach plant a phobl ifanc. Bydd angen i chi fod yn barod iawn i weithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau statudol, gwirfoddol a chymunedol i ddatblygu darpariaeth chwarae ar draws y Sir. Rhaid i bob ymgeisydd fod â sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a rhyngbersonol da.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.