Cydlynydd Chwarae Allan

Cefnogwch ni

Teitl swydd: Cydlynydd Chwarae Allan  

Mudiad: Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC)

Lleoliad: Bae Colwyn, gyda gwaith ledled sir Conwy

Oriau: Llun - Gwener (37 awr) Gwaith achlysurol a phenwythnos

Cyflog: £21,962            

Dyddiad cau: 18 Ebrill 2018

Dyddiad cyfweliad: 10 / 11 Mai 2018 

Sylwer bod hwn yn gontract tymor penodol rhwng mis Mehefin 2018 a mis Medi 2018

Mae sesiynau chwarae Chwarae Allan yn sesiynau hwyliog, chwareus sy’n para awr a 55 munud ac maen nhw’n cael eu rhedeg gan weithwyr chwarae sydd wedi’u hyfforddi. Mae’r sesiynau’n gyfle i blant chwarae’n rhydd a dewis beth maen nhw eisiau ei wneud, ac felly mae’r gweithwyr chwarae yno i gefnogi yn hytrach nag arwain. Mae’r sesiynau ar gyfer plant 5 i 14 oed ac yn rhai mynediad agored, sy’n golygu bod plant yn cael mynd a dod fel maen nhw eisiau, ond mae croeso i rieni a gofalwyr aros gyda’u plant os ydyn nhw eisiau. 

Pwrpas y swydd 

  • Cydlynu timau gwaith chwarae yn effeithiol wrth iddyn nhw gyflwyno Chwarae Allan 2018 er mwyn sicrhau bod y prosiect yn rhedeg yn esmwyth.
  • Cyfrannu at godi proffil chwarae yn gyffredinol yn y cymunedau sy’n cynnal Chwarae Allan. 
  • Mae’r swydd hon yn cael ei chyllido gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Teuluoedd yn Gyntaf a Chynghorau Tref a Chymuned Lleol.

 

Lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad 

Lawrlwytho’r ffurflen gais

.Am fwy o wybodaeth am y swydd yma neu am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Gareth Stacey ar 01492 523 857 neu trwy ebost
 

Cefnogwch ni