Ceidwad Chwarae

Cefnogwch ni

Mudiad: Dolen Gymunedol Dyffryn  

Lleoliad: Cymuned Dyffryn, Casnewydd

Oriau: 16.5 awr yr wythnos 

Cyflog: NJC 14-19 - £16,781 pro rata

Dyddiad cau: 23 Chwefror 

Mae Dolen Gymunedol Dyffryn wedi sicrhau arian grant i ddarparu gwasanaeth chwarae yng Nghymuned Dyffryn. Bydd y gwasanaeth yn darparu sesiynau chwarae ar gyfer plant rhwng  4 a 14 oed mewn sawl amgylchedd gwahanol yn yr ardal. Bydd y sesiynau yn gwbl gynhwysol ac rydym yn annog cyfranogiad gan blant anabl a phlant difreintiedig. 

Diben a chyfrifoldebau

  • Bod yn aelod o dîm o swyddogion chwarae sy’n hwyluso ac yn hyrwyddo cyfleoedd chwarae cynhwysol ar gyfer plant mewn mannau amrywiol ledled yr ardal, gan gynnwys yn yr awyr agored ym mharciau Tredegar ac yn yr amgylchedd naturiol ledled ardal Dyffryn. 
  • Hyrwyddo pwysigrwydd chwarae drwy wneud gwaith allgymorth yn yr ardal, hyrwyddo hawl plant i chwarae mewn ffordd effeithiol a chreadigol a chodi proffil chwarae yn y gymuned. 
  • Cynyddu niferoedd cyffredinol y plant sy’n defnyddio mannau agored ac amgylchedd naturiol y gymuned at ddibenion chwarae

 

Am becyn cais cysylltwch â Paula Harris os gwelwch yn dda - ebost | 01633 816774 

Lawrlwytho swydd ddisgrifiad

Cefnogwch ni