Swyddi

Cefnogwch ni

Image for Swyddi

Mae ein gwasanaeth hysbysebu swyddi chwarae yn rhad ac am ddim i unigolion a mudiadau sy'n gweithio yn y DU.

Os yr hoffech hysbysebu swydd yn rhad ac am ddim ebostiwch y testun atom, gan gofio cynnwys yr holl fanylion perthnasol a dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau. Caiff hysbysebion eu gosod ar y wefan y dydd Llun wedi inni eu derbyn a'u dileu unwaith i'r dyddiad cau basio.

Caiff hysbysebion eu harddangos yn yr iaith y cawsant eu hanfon atom.

Nid yw Chwarae Cymru'n asiantaeth recriwtio, ac ni allwn ymateb i unrhyw drafodaeth neu ohebiaeth ynghylch y swyddi gaiff eu harddangos ar y wefan hon, oni bai eu bod yn swyddi gyda Chwarae Cymru. Caiff pob hysbyseb ei gwirio cyn cael ei harddangos.

Ebostio eich hysbyseb swydd at Chwarae Cymru

Swyddi cyfredol

Ceidwad Chwarae 
Dolen Gymunedol Dyffryn
Dyddiad cau: 23 Chwefror 
Rhagor o wybodaeth

Swyddog Prosiect - Chwarae
PlayBoard Northern Ireland 
Dyddiad cau: 5 Mawrth 2018
Rhagor o wybodaeth

Swyddog Hyfforddiant a Datblygu
PlayBoard Northern Ireland 
Dyddiad cau: 5 Mawrth 2018
Rhagor o wybodaeth

Swyddog Cyfranogi Chwarae
PlayBoard Northern Ireland 
Dyddiad cau: 5 Mawrth 2018
Rhagor o wybodaeth

Cydlynydd Hyfforddiant 
PlayBoard Northern Ireland 
Dyddiad cau: 5 Mawrth 2018
Rhagor o wybodaeth

Swyddog Datblygu Chwarae 
Children's Scrapstore Bristol
Closing date: 8 Mawrth 2018
More information

Gweithiwr Chwarae
Torfaen Play Service
Dyddiad cau: 3 Ebrill 2018
Rhagor o wybodaeth

Playscheme Site Supervisor
Torfaen Play Service
Dyddiad cau: 3 Ebrill 2018
Rhagor o wybodaeth

Play/Care Worker
Torfaen Play Service
Dyddiad cau: 3 Ebrill 2018
Rhagor o wybodaeth

Cefnogwch ni