Swyddi

Cefnogwch ni

Image for Swyddi

Mae ein gwasanaeth hysbysebu swyddi chwarae yn rhad ac am ddim i unigolion a mudiadau sy'n gweithio yn y DU.

Os yr hoffech hysbysebu swydd yn rhad ac am ddim ebostiwch y testun atom, gan gofio cynnwys yr holl fanylion perthnasol a dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau. Caiff hysbysebion eu gosod ar y wefan y dydd Llun wedi inni eu derbyn a'u dileu unwaith i'r dyddiad cau basio.

Caiff hysbysebion eu harddangos yn yr iaith y cawsant eu hanfon atom.

Nid yw Chwarae Cymru'n asiantaeth recriwtio, ac ni allwn ymateb i unrhyw drafodaeth neu ohebiaeth ynghylch y swyddi gaiff eu harddangos ar y wefan hon, oni bai eu bod yn swyddi gyda Chwarae Cymru. Caiff pob hysbyseb ei gwirio cyn cael ei harddangos.

Ebostio eich hysbyseb swydd at Chwarae Cymru

Swyddi cyfredol

Cydlynydd Chwarae Allan
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC)
Dyddiad cau: 18 Ebrill 2018
Rhagor o wybodaeth

Arolygydd Gofal Plant a Chwarae 
Arolygiaeth Gofal Cymru
Dyddiad cau: 14 Mai 2018 
Rhagor o wybodaeth

Arolygydd Gofal Plant a Chwarae (Cymraeg yn hanfodol)
Arolygiaeth Gofal Cymru
Dyddiad cau: 14 Mai 2018 
Rhagor o wybodaeth

Cefnogwch ni