Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Cefnogwch ni

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) yn gasgliad o feincnodau a ddatblygwyd gan SkillsActive, sy'n amlinellu'r cymhwyseddau sydd eu hangen ar weithwyr chwarae mewn nifer o feysydd.

Maent ar gael ar lefelau dau, tri a phedwar ac maent yn sail i'r hyn y bydd gweithwyr chwarae'n ei astudio tra'n sefyll cymwysterau ar y lefelau hyn.

Mae gan Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol nifer o ddefnyddiau megis datblygu disgrifiadau swyddi a rhaglenni rhagarweiniol neu gynllunio rhaglenni hyfforddi arbenigol. 

 

 

Cefnogwch ni