Rhwydwaith Chwarae Strategol Cymru

Cefnogwch ni

Mae Chwarae Cymru’n hwyluso Rhwydwaith Chwarae Strategol Cymru - rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer swyddogion chwarae strategol.

Mae’r swyddogion sy’n mynychu’n gyfrifol am ddatblygu a chefnogi lleoliadau gwaith chwarae mynediad agored. Mae Rhwydwaith Chwarae Strategol Cymru’n ddull ar gyfer rhannu gwybodaeth rhwng swyddogion strategol yn y sectorau gwirfoddol a statudol ledled Cymru.

Ei amcanion yw:

  • Ymateb i angen dynodedig
  • Cyfrannu at goladu gwybodaeth o bob cwr o Gymru
  • Cyfrannu at neges gwbl eglur
  • Sicrhau, ein bod ni fel grŵp, yn ymwybodol o adroddiadau ac ymgynghoriadau perthnasol
  • Cyfrannu at gydnabod chwarae a gwaith chwarae trwy ddathlu llwyddiant 
  • Cynnig cefnogaeth cymheiriaid.
     

Cefnogwch ni