Rhodiwr Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Rhodiwr Chwarae

Mudiad: Cyngor Dinas Casnewydd

Rhif cyfeirnod: NCC5194

Lleoliad: Casnewydd

Oriau: rhan amser

Cyflog: £8.81 yr awr
 
Dyddiad cau: 17 Rhagfyr 2018

Dyddiad cyfweliad: 7 Ionawr 2019

Ydych chi'n frwdfrydig, yn drefnus ac â diddordeb mewn gweithio gyda phlant a phobl ifanc?

Mae Cyngor Dinas Casnewydd eisiau penodi nifer o Rodwyr Chwarae sesiynol i ymuno â'r Tîm Datblygu Chwarae, er mwyn helpu'r Cyngor i ddarparu ystod o gyfleoedd chwarae tu allan yng Nghasnewydd yn ystod hanner tymor Chwefror 2019.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn chwilio am unigolion sydd â phrofiad o weithio mewn darpariaeth chwarae, yn ddelfrydol mewn amgylchedd tu allan.

Fel Rhodiwr Chwarae byddwch yn gweithio fel rhan o dîm i ddarparu cyfleoedd i blant gael cymryd rhan mewn gweithgareddau tu allan. Dylech fod yn barod i weithio gyda'r elfennau naturiol, mynd yn boitshlyd ac yn gyffredinol sicrhau bod y plant yn cael hwyl.

Rhagor o wybodaeth
 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.