Pecyn Cymorth Asesiad Digonolrwydd Chwarae

Cefnogwch ni

Mae'r Pecyn Cymorth Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae wedi cael ei ddatblygu i gynnig cefnogaeth i Awdurdodau Lleol i gyflawni eu dyletswyddau, fel y maent wedi eu gosod yn y Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012. 

Datblygwyd y pecyn cymorth gyda chymeradwyaeth y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, un o'r Gweinidogion Cymraeg, fel modd o gefnogi gweithredu'r dyletswydd. Mae'r pecyn cymorth wedi ei baratoi gan Chwarae Cymru a Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â darparwyr chwarae ar draws Cymru

Dylid cyfeirio at y Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012 a'r Safonau Statudol cysylltiedig wrth ddefnyddio'r pecyn cymorth. Mae'r rhain yn gosod y manylion ar gyfer yr asesiad mae'n rhaid i bob Awdurdod Lleol ei ymgymryd, yn dilyn cychwyniad Adrannau 11(1), 11(2), 11(5) a 11(6) Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru'r Pecyn Cymorth Asesu Digonolrwydd Chwarae a'r Ffurflen Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae - dylid defnyddio'r fersiynau hyn wrth baratoi'r Asesiad a fydd yn cael ei anfon at Lywodraeth Cymru erbyn 31 Mawrth 2016. 

Lawrlwytho Rhan 1 - Sut i ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Asesu Digonolrwydd Chwarae 

Lawrlwytho Rhan 2 - Ffurflen Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Cefnogwch ni