P3 - Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Er mwyn cwrdd ag anghenion chwarae pob plentyn yng Nghymru a phob un sy'n gweithio ble y bydd plant yn chwarae, mae Chwarae Cymru wedi datblygu cyfres newydd o gymwysterau a elwir yn Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith neu'n P3.

Mae’r rhain yn cynnwys cymhwyster gwaith chwarae lefel 2, yn ogystal â chymhwyster lefel 3. Cynhaliwyd cyrsiau peilot niferus yng Nghymru, ac maent ar gael fel cymhwyster ar y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau, a gymeradwywyd gan SkillsActive, y cyngor sgiliau sector ar gyfer hamdden heini, dysgu a lles.

Gellir trosglwyddo P3 trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

Mae'r cwrs yn cynnwys Gwobr, Tystysgrif a Diploma, ac mae deunyddiau dysgu a gynlluniwyd yn arbennig ar gael ar gyfer pob rhan. 

Lawrlwytho Pam dewis P3

Adolygu P3 


Rydym yn y broses o adolygu P3 yn ystod 2018 a dechrau 2019. Mae cymhwyster newydd Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith yn cael ei ddatblygu fel rhan o’n partneriaeth gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ac Agored Cymru.

Ein bwriad yw y bydd y cymwysterau llai a ddatblygwyd gennym, sef y Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) a Dyfarniad mewn Rheoli Cynllun Chwarae’n Ystod Gwyliau’r Ysgol (MAHPS), yn ffurfio unedau o’r cymwysterau Lefel 2 a 3, yn y drefn honno. Mae hyn yn golygu y bydd dysgwyr sy’n meddu ar y cymwysterau hyn eisoes wedi cwblhau rhan o gymhwyster llawn P3.

Byddwn yn ymgynghori â’r sector ar yr unedau arfaethedig, maint y cymwysterau a’r cynnwys terfynol yn ystod 2018 a byddwn yn peilota’r dysgu a’r addysgu yn 2019.

Bydd P3 ar ei newydd wedd ar gael i’w drosglwyddo gyntaf ym mis Medi 2019. 

Ffurflen gais 

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn ymgymryd â chymhwyster P3 lefel 2 neu 3 cwblhewch a dychwelwch ffurflen gais Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.