Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyhoeddi thema Diwrnod Chwarae 2018

11-04-2018

Image for Cyhoeddi thema Diwrnod Chwarae 2018

Cynhelir Diwrnod Chwarae eleni ar Ddydd Mercher 1 Awst.

Er mwyn dathlu 31 mlynedd o Ddiwrnod Chwarae, y thema eleni fydd hawl plant i chwarae. 

Mae Erthygl 31 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn dweud bod gan bob plentyn hawl i chwarae. 

Mae thema Diwrnod Chwarae 2018 yn anelu i:

  • Gefnogi cymunedau i ddod at ei gilydd i ddathlu hawl plant i chwarae 
  • Gynyddu ymwybyddiaeth am hawl plant i chwarae
  • Hybu pwysigrwydd chwarae ar gyfer hapusrwydd plant yn ogystal â’u hiechyd a’u lles corfforol a meddyliol. 

 

Mae Diwrnod Chwarae’n ddathliad blynyddol o chwarae plant gyda miloedd o blant a theuluoedd yn chwarae’r tu allan mewn digwyddiadau ar draws y DU. Mae’n gyfle i gynyddu ymwybyddiaeth am bwysigrwydd chwarae plant a’r angen am gyfleoedd chwarae o ansawdd da bob dydd o’r flwyddyn.

Gallwch gymryd rhan yn Diwrnod Chwarae yma trwy:

  • Gynnal dathliad Diwrnod Chwarae – yn fawr neu fach, bydd beth bynnag y byddwch yn ei wneud yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am hawl plant a phobl ifainc i chwarae. Cofrestrwch eich digwyddiad ar-lein.
  • Helpu i ledaenu’r gair am Diwrnod Chwarae – postiwch, trydarwch, blogiwch! Helpu i ledaenu’r gair am hawl ac angen plant i chwarae – #DiwrnodChwarae2018 / #Playday2018. 
  • Gofrestru i fod yn bencampwr Diwrnod chwarae – os yw eich sefydliad chi’n frwd dros chwarae plant a phobl ifainc, beth am fod yn bencampwr ymgyrch?
  • Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol – Facebook a Twitter


Cydlynir Diwrnod Chwarae gan Chwarae Cymru, PlayBoard Northern Ireland, Play Scotland a Play England.

Rhagor o wybodaeth