Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

11-04-2018

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Quarter of children in north Wales overweight or obese
BBC news

Mae gweithredu i leihau nifer o blant gordew yng ngogledd Cymru gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnwys hyrwyddo chwarae awyr agored. Yn ôl adroddiad sy’n cael ei ystyried gan y Bwrdd, mae bron i 30 y cant o blant pedair a phum mlwydd oed dros eu pwysau, gan gynnwys deuddeg y cant sy'n ordew. Mae’r Bwrdd wedi drafftio cynllun tair blynedd sy'n hyrwyddo'r canllawiau cenedlaethol ar ordewdra plentyndod, gan gynnwys sicrhau bod plant yn chwarae tu allan bob dydd, lleihau amser o flaen y sgrin a chael digon o gwsg.

Darllen yr erthygl

Outdoor learning grows in Scotland as grasp of benefits takes root
The Guardian (Libby Brooks)

Mae dysgu yn yr awyr agored yn yr Alban ar gynnydd wrth i athrawon a llunwyr polisi weld y manteision o addysg y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Daw'r cynnydd mewn poblogrwydd ar ôl tystiolaeth sy'n awgrymu bod sawl mantais corfforol a meddyliol i blant wrth fod tu allan. Mae gweddill y DU hefyd wedi gweld cynnydd mewn dysgu yn yr awyr agored – gan gynnwys ysgolion coedwigoedd, hyfforddiant athrawon ac ymgyrchoedd sy'n dathlu manteision addysg yn yr awyr agored.

Darllen yr erthygl

Tes talks to…Anthony Pellegrini
Tes (Helen Amass)

Yn ôl y seicolegydd addysgiadol Anthony Pellegrini, dylid cadw chwarae ar y maes chwarae a pheidio â’i gynnwys mewn gwersi ysgol. Mae cynnwys chwarae mewn gwers yn awgrymu bod angen i blant chwarae am reswm – er mwyn datblygu sgiliau a dysgu, tra dylai chwarae ddigwydd heb fod angen nod terfynol. Awgrymir, yn lle chwarae, gall athrawon ail-greu amgylchedd amser egwyl heb ei strwythuro yn ystod gwersi, gan ganiatáu bod plant yn datblygu sgiliau cymdeithasol.

Darllen yr erthygl

What the (young) people want: A Q&A with Setha Low
Project for Public Spaces (Katherine Peinhardt)

Mae Setha Low, anthropolegydd diwylliannol ac athro yn The Graduate Center, City University of New York yn ateb cwestiynau ar sut i wneud yn si?r bod mannau cyhoeddus yn apelio at bobl ifanc. Yn ôl ei hymchwil, mae pobl ifanc eisiau mannau sy’n caniatáu preifatrwydd a chynhwysiant. Dywedodd mai, yn yr UD, preifateiddio yw un o’r prif ffactorau sy'n gwthio pobl ifanc allan o fannau cyhoeddus. Er mwyn i bobl ifanc gael effaith mae angen iddynt drefnu a bod yn rhan o'r broses dylunio gofod cyhoeddus.

Darllen yr erthygl

Mamau’r Mount Yn Mentro
Cyngor Sir Benfro

Mae pum mam o Ystâd Mount, Aberdaugleddau, yn trefnu sesiynau chwarae i sicrhau y gall plant yn yr ardal barhau i gael mynediad at gyfleoedd chwarae. Gwirfoddolodd y gr?p i ymgymryd â chymwysterau angenrheidiol i drefnu digwyddiadau chwarae i blant a theuluoedd yr ystâd pan ddaeth y sesiynau chwarae blaenorol i ben.

Darllen yr erthygl

Rhagor o erthyglau a blogiau:

 • Last kindergarten in the woods?
  Rethinking Childhood (Tim Gill)

  Darllen yr erthygl
   
 • The Adventures of Pop-Up Adventure Play
  Pop-up Adventure Play (Morgan)

  Darllen yr erthygl
   
 • MPs call for extension of 30 hours childcare to all children
  Children and Young People Now (Joe Lepper)

  Darllen yr erthygl
   
 • Active Journeys
  Play England (Sophie Bolt)

  Darllen yr erthygl
   
 • University recruits ‘pint-sized’ experts to design new playground
  Child in the City (Simon Weedy)

  Darllen yr erthygl
   
 • The school where the girls yell and the boys run the play-kitchen
  The Irish Times

  Darllen yr erthygl
   
 • Why I’m proud to be not hands-on, a ‘free-range’ parent
  inews (Susie Mesure)

  Darllen yr erthygl
   
 • Utah Just Passed America’s First ‘Free-Range Parenting’ Law
  Huffington Post (Dominique Morsbergen)

  Darllen yr erthygl
   
 • What To Say Instead Of "Be Careful"
  Teacher Tom Blog

  Darllen yr erthygl
   
 • Ofsted says settings are 'not physical enough'
  Nursery World (Katy Morton)

  Darllen yr erthygl
   
 • How You Can Turn Your Backyard Into an Adventure Playground
  Parents (Riyana Straetker)

  Darllen yr erthygl
   
 • Doctors Prescribe Outdoor Activity With NaturePHL Program
  Children’s Hospital Association

  Darllen yr erthygl