Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Plant yn y DU yn defnyddio esgusodion i beidio chwarae tu allan

05-04-2018

Yn ôl ymchwil ddiweddar gan gynhyrchwr teganau, Little Tikes, mae plant yn y DU yn ofni chwarae allan oherwydd germau a thywydd gwael ac mae ganddynt hoffter tuag at dreulio amser o flaen y sgrin.

Arolygodd yr astudiaeth 2000 o deuluoedd yn y DU gyda phlant rhwng dwy a 16 mlwydd oed a chanfu bod plant yn defnyddio gwahanol esgusodion i beidio mynd allan i chwarae. Dywedodd un o bob deg o'r plant eu bod yn aros tu mewn i osgoi 'mynd yn fudr a chyffwrdd germau' a bod 20 y cant ‘wedi or-ymgolli mewn gêm fideo i fynd allan’.

Dywedodd seicolegydd a llefarydd i’r cynhyrchwr teganau:

'Mae'n bwysig i rieni helpu meithrin diddordeb yn yr awyr agored yn eu plant ... gall chwarae tu allan arwain at gyfleoedd gwych ar gyfer dysgu a darganfod'.

Rhagor o wybodaeth