Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Sustrans The Big Pedal 2018

05-04-2018

Bydd ‘Sustrans Big Pedal 2018’ (23 Ebrill tan 4 Mai) yn annog disgyblion, rhieni ac athrawon ledled y DU i fynd ar eu beiciau neu sgwteri ar eu taith i ac o’r ysgol.

Bob dydd, bydd ysgolion yn cystadlu i weld pwy all gofnodi'r mwyaf o’u disgyblion, staff a rhieni yn beicio neu’n sgwtera i’r ysgol. Bydd pum diwrnod gorau'r ysgol yn penderfynu eu sefyllfa derfynol. Gall dosbarthiadau unigol gofrestru ar gyfer yr her ac fe all ysgolion gymryd rhan mewn her undydd os na allant gymryd rhan yn y prif ddigwyddiad.

Ar ddiwrnod olaf yr her, gall ysgolion ymuno â diwrnod codi arian archarwyr i helpu Sustrans alluogi miloedd o blant i gerdded, beicio neu sgwtera i'r ysgol bob dydd.

Rhagor o wybodaeth