Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Adroddiad cydymffurfio am y Mesur Hawliau Plant

03-04-2018

Mae’r Mesur Hawliau Plant yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gyhoeddi adroddiad am y ffordd mae Ysgrifenyddion Cabinet a Gweinidogion Cymru yn cydymffurfio â’r ddyletswydd i ystyried hawliau plant wrth wneud eu penderfyniadau.

Mae adran 1 o’r Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (cymru) 2011 yn gosod dyletswydd ar holl Ysgrifenyddion Cabinet a Gweinidogion Cymru i roi ystyriaeth ddyledus i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) wrth wneud penderfyniadau.

Bydd yr adroddiad yn dangos y cynnydd a wnaed wrth roi’r Mesur ar waith ac mae’n rhoi’r cyfle i Lywodraeth Cymru nodi’r meysydd y gellid fod angen eu gwella yn y dyfodol.

Rhagor o wybodaeth