Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Gofal plant di-dreth ar gael yng Nghymru

05-03-2018

Bydd gofal plant di-dreth ar gael i rieni yng Nghymru erbyn diwedd Mawrth 2018. Mae hwn yn gynllun gan Lywodraeth y DU i helpu rhieni gyda chostau gofal plant. 

Gall rhieni wneud cais os yw’r plant o dan ddeuddeg, neu o dan 17 os oes gan y pletnyn anabledd. I fod yn gymwys, mae’n rhaid i rieni fod mewn gwaith, gan gynnwys hunangyflogaeth ac yn ennill o leiaf £120 yr wythnos yr un a dim mwy na £100,000 y flwyddyn.

Gall rhieni gwneud cais am ofal plant di-dreth drwy ffurflen gais ar-lein.

Mae Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (HMRC) wedi creu gwefan Childcare Choices sy’n cynnwys cyfrifiannell gofal plant. Mae hefyd yn cynnwys tudalen i ddarparwyr gofal plant gyda phecyn o ddeunyddiau cyfathrebu.

Mae Cyllid a Thollau ei Mawrhydi yn annog holl ddarparwyr gofal plant a reoleiddir i gofrestru nawr fel eu bod yn gallu derbyn taliadau gan rieni drwy’r cynllun. 

Rhagor o wybodaeth