Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyfle ariannu - People's Health Trust

27-02-2018

Mae rhaglen ariannu Active Communities gan y People's Health Trust nawr ar agor ar gyfer ceisiadau gan grwpiau cymunedol lleol a sefydliadau dielw gyda syniadau ar sut i wneud eu cymunedau yn lleoedd gwell i fyw.

Bydd y rhaglen yn gwneud buddsoddiad rhwng £5,000 a £50,000 i brosiectau sy’n cael eu cynnal gan grwpiau bach, lleol neu sefydliadau ac sy'n parhau am hyd at ddwy flynedd.

Croesewir ceisiadau o’r ardaloedd canlynol yng Nghymru – Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Torfaen, Sir Fynwy, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Bro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 21 Mawrth 2018

Rhagor o wybodaeth