Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

26-02-2018

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

The quick Q&A: How to bring ‘risky play’ into your lessons
tes (Chloe Webster)

Mae Chloe Webster yn ymarferydd blynyddoedd cynnar mewn canolfan gofal plant yn Worthing, Lloegr ac mae'n eiriolwr dros gynnwys chwarae sy’n llawn risg mewn gwersi. Yn yr erthygl hon atebir cwestiynau cyffredin ar gynnwys y math yma o chwarae mewn lleoliadau gofal plant. Mae’n datgan y gall chwarae sy’n llawn risg helpu plant i ddod yn fwy annibynnol a datblygu sgiliau bywyd hanfodol. Mae'r erthygl hefyd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar sut i oresgyn ofnau sy'n gysylltiedig â chwarae sy’n llawn risg, fel goblygiadau cyfreithiol ac ofn anafiadau.

Darllen yr erthygl

Children struggle to hold pencils due to too much tech, doctors say
The Guardian (Amelia Hill)

Nid yw plant yn y DU yn datblygu digon o gryfder a sgiliau yn eu dwylo i afael ar ben a phensil oherwydd eu bod yn treulio gormod o amser yn defnyddio technoleg, meddai uwch feddygon pediatrig. Dywed Sally Payne, Prif Therapydd Gwalwadigaethol yn yr Heart of England Foundation NHS Trust bod hyn oherwydd newid mewn natur chwarae. Mae plant yn fwy tebygol o gael iPad na chael eu hannog i chwarae mewn modd sy'n adeiladu cryfder a medrusrwydd yn eu dwylo, fel ' blociau adeiladu, torri a gludo neu i dynnu teganau a rhaffau'.

Darllen yr erthygl

Even if councils did ban children from playing in parks, most of them wouldn’t notice
The Spectator (Isabel Hardman)

O dan reoliadau newydd, gallai dringo coed, hedfan barcud a chwarae gemau pêl fod yn drosedd cosbadwy mewn parc yn Llundain. Mae'r erthygl hon yn nodi, hyd yn oed pe bai'r rheoliadau newydd yn cael eu gweithredu, ni fydd llawer o alw amdanynt gan fod plant yn treulio cyn lleied o amser yn chwarae tu allan.

Darllen yr erthygl 

Rhagor o erthyglau:

 • The Brain-Changing Power of Conversation
  Harvard Graduate School of Education (Bari Walsh)

  Darllen yr erthygl
   
 • Outdoor learning in early years boosted in bid to improve attainment 
  tes (Henry Hepburn)

  Darllen yr erthygl
   
 • The trouble knowing how much screen time is 'too much'
  BBC News (Amy Orben)

  Darllen yr erthygl
   
 • Why kids need to climb trees
  Treehugger (Katherine Martinko)

  Darllen yr erthygl
   
 • Stop Telling Kids to “Be Careful” and What To Say Instead
  Backwoods Mama

  Darllen yr erthygl
   
 • Danger or Risk? Do You Know the Difference?
  Playground Professionals

  Darllen yr erthygl
   
 • What are kids getting out of playing Minecraft?
  Child in the City (Jane Mavoa)

  Darllen yr erthygl