Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymchwil: rhaglen gwrth gordewdra mewn ysgolion yn fethiant

22-02-2018

Mae ymchwil a gynhaliwyd gan Brifysgol Birmingham wedi canfod na all ysgolion yn unig helpu atal gordewdra mewn plant. Cymrodd 53 ysgol gynradd yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, y DU ran mewn prawf dan reolaeth i asesu effeithiolrwydd rhaglen ffordd o fyw iach i gymharu âg ymarfer arferol, mewn atal gordewdra mewn plant.

Roedd y rhaglen deuddeg mis yn cynnwys gweithgaredd corfforol 30 munud ychwanegol yn yr ysgol pob diwrnod, gweithdai coginio iach i'r teulu a chyfeirio at gyfleoedd gweithgarwch corfforol teuluol.

Ni ddarganfu'r astudiaeth unrhyw wahaniaeth sylweddol ym mhwysau'r plant erbyn diwedd y rhaglen gan olygu bod ymyrraeth gan ysgolion yn unig yn annhebygol o gael effaith ar atal gordewdra mewn plant.

Rhagor o wybodaeth