Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyfle ariannu: Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post

21-02-2018

Mae Rhaglen Grantiau Cymunedol Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post yn cynnig grantiau o £500 hyd at £20,000 i ariannu prosiectau newydd neu ehangu prosiectau sydd eisoes yn bodoli yn y DU sy'n parhau hyd at ddeuddeg mis.

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried prosiectau sy'n gwella iechyd a lles mewn cymunedau trwy:

  • Brosiectau chwaraeon, y celfyddydau a hamdden ar lawr gwlad
  • Cyrsiau cymorth cyntaf, cyfeillio, cwnsela neu brosiectau i leihau unigedd.


Mae dau gam i'r broses ymgeisio.

Dyddiad cau i fynegi diddordeb: 28 Chwefror 2018

Rhagor o wybodaeth

(ffynhonell: WCVA)