Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Prosiect ‘Professionals Breaking the Silence’

13-02-2018

Mae prosiect newydd NSPCC ‘Professionals Breaking the Silence’ yn anelu i ddatblygu adnodd ymarferol a fydd yn cefnogi gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant i ddelio yn hyderus â datgeliad cam-drin a gwella profiad plant o’r broses ddatgelu. 

Mae hyn mewn ymateb i ymchwil NSPCC a ddarganfyddodd bod datgeliadau gan blant ddim yn cael eu clywed nac yn derbyn sylw yn aml iawn. 

I hysbysu datblygiad yr adnodd mae NSPCC yn casglu barn unigolion sy’n gweithio yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol â phlant a phobl ifanc am eu profiadau o ddelio â datgeliadau. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr proffesiynol ym maes addysg, gweithwyr chwarae a gweithwyr ieuenctid, a gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd. 

I rannu’ch barn a’ch profiadau cwblhewch holiadur ar-lein NSPCC os gwelwch yn dda – mae pob ymateb yn anhysbys. 

Dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r arolwg: 25 Mawrth 2018