Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

12-02-2018

Dyma grynodeb o'r erthyglau a'r blogiau diweddaraf sy'n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein

The real reason today's children are so unhappy
The Telegraph (Rosa Silverman)

Mae Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwr Chwarae Cymru, Dr Mike Shooter, yn trafod y cynnydd mewn problemau iechyd meddwl ymhlith plant yn y DU. Datgenir y gall cyfryngau cymdeithasol fod yn ffactor hefyd bod cynnydd cyffredinol o deimlo'n anhapus wrth dyfu i fyny mewn cymdeithas gystadleuol. I frwydro yn erbyn disgwyliadau afrealistig cymdeithas gystadleuol sy’n cael eu gosod ar blant, mae'n awgrymu datblygu gwahanol fodelau addysg sy'n cynnwys chwarae cydweithredol yn y blynyddoedd cynnar.

Darllen yr erthygl

Breaking Gender Stereotypes in the Toy Box
The New York Times (Perri Klass)

Mae astudiaeth newydd a gyhoeddir yn y cyfnodolyn o UDA Sex Roles yn awgrymu y gellir defnyddio delweddau o deganau a ddangosir i blant i wrthsefyll stereoteipiau rhywedd. Fe archwiliwyd effaith dangos delweddau i blant rhwng pedwar a saith mlwydd oed o blant yn chwarae gyda theganau ar gyfer eu rhywedd a theganau i'r rhywedd gyferbyniol. Canfu'r astudiaeth fod y rheini a oedd yn gweld lluniau o blant yn chwarae gyda theganau wedi eu hanelu at y rhywedd cyferbyniol yn fwy agored i'r syniad o chwarae gyda'r teganau hyn.

Darllen yr erthygl

How to Design Cities for Children
City Lab (Mimi Kirk)

Yn ôl adroddiad diweddar gan y cwmni dylunio Arup, mae dylunio dinasoedd i blant yn golygu creu lleoedd sy'n caniatáu plant i symud o gwmpas yn rhydd ac yn ddiogel. Mae'r erthygl hon yn edrych ar yr angen cynyddol i fuddsoddi mewn dinasoedd sy'n gyfeillgar tuag at blant ac yn archwilio sawl esiampl dda a drwg o gynllunio gyda phlant mewn golwg mewn dinasoedd. Mae hyn yn cynnwys arosfa bysus gyda sigleni yn Singapore a'r ddyfais 'mosquito' sy'n gwneud twrw amledd uchel i annog plant i beidio ymgynnull ar strydoedd yn y DU.

Darllen yr erthygl

Rhagor o erthyglau:

 • Children’s mental health: we’re still not looking far enough upstream
  The British Psychological Society (Daniel O’Hare)

  Darllen yr erthygl
   
 • When it’s playtime, many kids prefer reality over fantasy
  Science News (Bruce Bower)

  Darllen yr erthygl
   
 • Let's Not Sacrifice Play-Based Learning For A More Structured Reception Experience
  Huffington Post (Kate Milner)

  Darllen yr erthygl
   
 • This Is Why Schools Need To Stop Taking Away Recess As A Form Of Punishment
  Scary Mummy

  Darllen yr erthygl
   
 • Transforming educational practices to increase children’s outdoor play
  Child in the City (Julia Zvobgo)

  Darllen yr erthygl
   
 • The benefits of play for kids’ mental health
  El Paso Inc (Dylan Taylor-Lehman)

  Darllen yr erthygl