Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Digwyddiadau Chwarae Cymru – dyddiadau i’ch dyddiadur

05-02-2018

Image for Digwyddiadau Chwarae Cymru – dyddiadau i’ch dyddiadur

Rydym yn cynnig detholiad o ddigwyddiadau cyffrous ac amrywiol dros y flwyddyn nesaf. 

Mae’n digwyddiadau yn cynnig cyfleoedd dysgu ac datblygiad proffesiynol parhaus gwych ac maent wedi eu hanelu at gynulleidfa eang. 

Archebwch eich lle heddiw

Tuag at ddigonolrwydd chwarae: gwneud synnwyr o’r ymchwil

22 Mai 2018
Prifysgol Glynd?r, Wrecsam 

Bydd y gynhadledd hon yn rhannu canfyddiadau ystod eang o waith ymchwil sy’n gysylltiedig â’r ddyletswydd digonolrwydd chwarae yng Nghymru. Bydd yn archwilio rôl yr oedolyn ac effaith dylunio gofodol ar chwarae plant a bydd yn cynnwys araith allweddol gan y Dr. Wendy Russell, o Brifysgol Swydd Gaerloyw.

Rhagor o wybodaeth

Fforwm Gweithwyr Chwarae

14 – 15 Mehefin 2018
Y Glôb Byw, Rhaeadr 

Gwersyll hyfforddiant gwaith chwarae preswyl deuddydd sy’n rhoi cyfle i weithwyr chwarae ddysgu oddi wrth ei gilydd a hyfforddwyr gwaith chwarae profiadol. Mae’n gyfle datblygiad proffesiynol hynod o boblogaidd ar gyfer pob gweithiwr chwarae yng Nghymru a gweddill y DU, yn enwedig y rheini sy’n gweithio mewn darpariaeth mynediad agored.

Rhagor o wybodaeth

Ysbryd 2018 – Chwarae mewn mannau cyhoeddus

25 Hydref 2018
Holiday Inn, Caerdydd 

Cynhadledd sy'n llawn areithiau ysbrydoledig, trafodaethau bywiog a gweithdai ymarferol am chwarae plant. Thema cynhadledd eleni yw chwarae mewn mannau cyhoeddus ac mae wedi ei anelu at unrhyw un sydd â diddordeb mewn, neu â chyfrifoldeb am chwarae plant – gweithwyr chwarae, gweithwyr proffesiynol ym maes chwarae, swyddogion adfywio cymunedau a chynllunwyr. 

Rhagor o wybodaeth