Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymgysylltiad plant â gweithgareddau awyr agored a chwaraeon

01-02-2018

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cynnal dadansoddiad o'r 'UK Time Use Survey' i gael gwell dealltwriaeth o ymgysylltiad plant â gweithgareddau awyr agored a chwaraeon yn y DU rhwng 2014 a 2015.

Canfuwyd bod plant rhwng wyth a pymtheg mlwydd oed yn treulio tuag awr bob dydd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored neu chwaraeon. Casglwyd y data trwy ofyn i blant gwblhau dyddiaduron, un yn ystod yr wythnos a'r llall ar y penwythnos.

Ar gyfartaledd, treuliodd y bechgyn fwy o amser yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon na merched. Adroddodd y plant hefyd eu bod yn mwynhau cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon, adloniant a diwylliannol yn fwy na gweithgareddau awyr agored eraill. Cafodd yr amser a dreuliwyd mewn meysydd chwarae neu ardaloedd chwarae dynodedig ei gategoreiddio fel gweithgaredd adloniant a diwylliannol.

Rhagor o wybodaeth