Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Conwy - cymwyster gwaith chwarae am ddim

01-02-2018

Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP)

Cyfle i astudio am gymhwyster gwaith chwarae newydd a chyffrous a gynhelir dros bedwar diwrnod, a hynny’n RHAD AC AM DDIM

1 Mawrth, 8 Mawrth, 15 Mawrth a 22 Mawrth 2018

Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar y cwrs hwn - cofrestrwch eich lle ar-lein mor fuan a phosibl.

Datblygwyd y Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) i ymateb i anghenion y gweithlu chwarae a gwaith chwarae, fel y’i diffinnir yng nghanllawiau statudol Llywodraeth Cymru, Cymru – gwlad lle mae cyfle i chwarae. Mae’r cymhwyster yn cynnwys dwy uned:

  • Deall agwedd gwaith chwarae – gwybodaeth a dealltwriaeth
  • Rhoi agwedd gwaith chwarae ar waith – yn cynnwys asesiad o gymhwysedd ymarferol

Bwriedir i L2APP ddarparu sylfaen dda o wybodaeth am chwarae plant ac agwedd gwaith chwarae ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio wyneb yn wyneb â phlant. Maent yn cynnwys: gweithwyr ieuenctid, staff ysgolion yn cynnwys goruchwylwyr amser cinio, staff chwarae mewn ysbytai, staff datblygu cymunedol a chefnogi teuluoedd.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn cysylltwch â Jane Hawkshaw neu Gareth Stacey os gwelwch chi'n dda.