Newyddion

Cefnogwch ni

Yn ôl i Newyddion

Tyfu'n Wyllt - pecynnau hadau blodau gwyllt

31-01-2018

Mae ceisiadau yn awr ar agor ar gyfer grwpiau a chymunedau yn y DU i dderbyn pecyn o hadau i drawsnewid gofodau trefol neu sydd wedi eu hesgeuluso.

Mae Tyfu'n Wyllt yn fenter gan Erddi Botaneg Brehinol, Kew i ddod â phobl at ei gilydd i drawsnewid gofodau cymunedol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn pecyn o hadau blodau gwyllt sy'n frodorol i'r DU, syniadau ar sut i gynnwys pobl ac arweiniad a chymorth ar gyfer y prosiect.

I gymryd rhan, tynnwch lun o'r gofod hoffech chi ei drawsnewid a cwblhewch y ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: diwedd mis Chwefror 2018

Rhagor o wybodaeth