Newyddion

Mae ‘negeseuon anghyson’ yn atal plant rhag cerdded neu feicio i’r ysgol12-01-2018

Yn ôl i Newyddion

Yn ôl ymgyrchwyr yn yr Alban, mae rhieni yn derbyn ‘negeseuon sy’n anghyson’ am ddiogelwch sy’n eu hatal rhag hybu eu plant i gerdded neu feicio i’r ysgol.

Mae astudiaeth gan yr elusen trafnidiaeth gynaliadwy Sustrans a’r Scottish Parent Teacher Council wedi canfod bod 42 y cant o rieni yn poeni am ddiogelwch eu plant wrth gerdded neu feicio i’r ysgol a dim ond tri'r cant oedd yn caniatáu i’w plant feicio i’r ysgol.

Dywedodd Eileen Brior, Cyfarwyddwr Gweithredol o’r SPTC: ‘Mae rhieni yn aml yn cael negeseuon sy’n anghyson.’

Ychwanegodd: ‘Mae disgwyl iddynt ar yr un pryd i fod yn gyfrifol am gadw eu plant yn ddiogel, i wneud si?r eu bod nhw’n heini ac yn gwneud ymarfer corff, ac yn aml, i gyrraedd gwaith ar amser.'

Mae cerdded neu feicio i’r ysgol yn darparu ymarfer corff dwyster cymedrol dyddiol i blant. Fodd bynnag, yn ôl Pennaeth Newid Ymddygiad Sustrans Scotland, oni bai bod rhieni yn teimlo bod eu plant yn gallu cyrraedd yr ysgol yn ddiogel nid ydynt yn debygol o ganiatáu iddynt wneud y daith.

Rhagor o wybodaeth