Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymgynghoriad: cosb corfforol plant

16-01-2018

Mae'r Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies AC, wedi lansio ymgynghoriad 12 wythnos ar gynlluniau i ddileu amddiffyniad cosb resymol yng Nghymru.

Mae yn erbyn y gyfraith i riant neu ofalwr daro eu plentyn oni bai y bo hynny'n cael ei ystyried yn 'gosb resymol' (adran 58 Deddf Plant 2004).

Rydym yn ymgynghori ar ddatblygu cynnig deddfwriaethol i ddileu'r amddiffyniad hwn. Ni fyddai hyn yn creu trosedd newydd, ond byddai'n dileu amddiffyniad i'r drosedd bresennol, sef ymosod cyffredin neu guro.

Dywedodd Huw Irranca-Davies AC:

‘Mae ein gwybodaeth ynghylch beth sydd ei angen ar blant i dyfu a ffynnu wedi datblygu'n sylweddol yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf. Rydyn ni bellach yn gwybod y gall cosb gorfforol gael effeithiau hirdymor ar gyfleoedd plentyn mewn bywyd, a hefyd ei bod yn gosb aneffeithiol … Rydym ni am i rieni yng Nghymru fod yn hyderus wrth reoli ymddygiad eu plant heb deimlo bod rhaid iddyn nhw droi at gosb gorfforol.’

Dyddiad cau ar gyfer ymateb i’r ymgynghoriad: 2 Ebrill 2018

Rhagor o wybodaeth