Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau08-01-2018

Yn ôl i Newyddion

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Abergavenny road closed to give children safe place to play
BBC Wales News (Collette Hume)

Fel rhan o ymgyrch ‘Playing Out’ mae mam o’r Fenni, Chloe Charrington, yn trefnu cau stryd yn fisol i annog plant i chwarae tu allan. Dyma’r stryd gyntaf yng Nghymru i gymryd rhan yn yr ymgyrch. Mae’r paediatregydd Dr Liz Bragg yn nodi bod plant angen bod tu allan ac nid tu fewn o flaen sgrin. Mae cyfraddau gordewdra yng Nghymru yn uwch nag mewn unrhyw wlad arall yn y DU ac mae ymgyrch ‘Playing Out’ yn annog plant i fod yn fwy actif a chymdeithasol yn y gymuned.

Darllen yr erthygl

Where do children play in a war zone?
Unicef Australia

Mae Unicef yn rhoi’r cyfle i blant mewn ardaloedd rhyfelgar chwarae mewn amgylchedd diogel. Mae’r erthygl hon yn disgrifio sawl achos ar draws y byd lle mae plant yn cael y cyfle i ddianc o hunllef rhyfel i chwarae a theimlo’n ddiogel am gyfnod. Mae’r enghreifftiau hyn yn cynnwys maes chwarae tanddaearol o’r enw ‘Land of Childhood’ yn Syria lle gall mae plant yn cael y cyfle i chwarae a’r ‘School of Peace’ mewn gwersyll ffoaduriaid yn Llyn Tsiad, Tsiad.

Darllen yr erthygl

Batman effect: Playing make believe could help boost your child’s productivity, finds study
The Independent (Sarah Young)

Mae ymchwil a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Child Development wedi canfod bod plant sy’n cymryd rhan mewn chwarae ffantasi yn perfformio tasgau diflas yn well ac yn gweithio’n galetach. Fel rhan o’r ymchwil rhoddwyd plant mewn grwpiau a gofynnwyd iddynt wneud tasg ddiflas o flaen cyfrifiadur, ond hefyd rhoddir yr opsiwn iddynt chwarae yn yr ystafell drws nesaf. Roedd y plant a oedd yn chwarae rôl hefo gwisgoedd yn perfformio’n well na’r plant heb wisgoedd. Mae’r ymchwilwyr o’r farn bod y difyrrwch a’r nodweddion tybiedig y cymeriad sy’n cael ei ddynwared yn helpu’r plant i ganolbwyntio ar y dasg.

Darllen yr erthygl

Children's Screen-time Guidelines Too Restrictive, According to New Research
Science Newsline

Yn ôl ymchwil newydd gan Brifysgol Rhydychen mae canllawiau amser sgrin plant yn rhy gyfyngol. Awgrymodd yr ymchwil fod cyfnod cymedrol o amser sgrin, a elwir yn gyfnod 'Goldilocks', yn gallu bod o fudd i iechyd a lles plant a phobl ifanc. Mae’r ymchwilwyr wedi canfod bod y canllawiau cyfredol a ddefnyddir gan Academi Bediatrig America (APP) yn seiliedig ar hen ymchwil, a gynhaliwyd cyn i dechnoleg ddigidol ddod yn rhan o'n bywyd bob dydd.

Darllen yr erthygl

Rhagor o erthyglau:

 • Schools should help children with social media risk
  BBC news

  Darllen yr erthygl
 • Here we go again: No Risk, No Play
  Bernard Spiegal

  Darllen yr erthygl
   
 • Letting our kids run wild
  NZ Herald (Simon Collins)

  Darllen yr erthygl
 • What is unique about playwork?
  Playwork Foundation (Fraser Brown)

  Darllen yr erthygl
   
 • But if all they do is play all day, how will they be ready for school?
  Parenta (Leanna Barrett)

  Darllen yr erthygl
   
 • Irish kids at play: not just fun and games
  The Irish Times (Kunak McGann)

  Darllen yr erthygl
   
 • The importance of active play over screen time
  Mummy Fever

  Darllen yr erthygl
   
 • Agenda: There is so much to play for when we encourage young children to enjoy the outdoors
  The Herald (Julie Robertson)

  Darllen yr erthygl