Newyddion

Ymchwil: ‘Making spaces for play: on new suburban and town developments’08-01-2018

Yn ôl i Newyddion

Mae ymchwil newydd yn dangos bod dyluniad cymunedau yn dylanwadu ar sut mae gofodau o fewn y gymuned yn cael eu defnyddio ar gyfer chwarae a chymdeithasu. Mae’r astudiaeth – ‘Making spaces for play: on new suburban and town developments’ – gan ZCD Architects a gefnogwyd gan NHBC Foundation wedi mapio saith o ddatblygiadau tai ledled Lloegr.

Fel rhan o’r astudiaeth mesurodd yr ymchwilwyr a oedd gan gartrefi fynediad i leoedd tu allan, rhwydweithiau diogel ar gyfer cerdded neu feicio ac a oedd cynllun y gymuned yn annog cymdeithasu.

Mae’r astudiaeth wedi canfod bod plant mewn datblygiadau tai a sgoriodd yn uchel ar yr ymarferion mapio yn chwarae tu allan, heb oruchwyliaeth, am amser hir, tra bod y datblygiadau a sgoriodd yn îs yn cofnodi dim chwarae tu allan heb oruchwyliaeth.

Dywedodd Neil Smith, NHBC Pennaeth Safonau, Arloesedd ac Ymchwil:

‘Mae’r astudiaeth beilot hon yn cynnig agwedd a fydd yn galluogi adeiladwyr tai i ystyried chwarae yn ystod rhannau cynharaf y dylunio a dewis nodweddion sy’n cyfrannu i ganlyniadau cymdeithasol da i gymunedau.’

Rhagor o wybodaeth