Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

16-11-2017

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Policymakers should look again at children’s play

Child in the City (Adrian Voce)

Mae’r gyntaf o draethawd tair rhan wedi ei addasu o lyfr 2015 Adrian Voce, Policy of Play yn edrych ar bolisi chwarae plant. Mae’n rhestru manteision chwarae i blant ac yn datgan bod chwarae plant yn cael ei anwybyddu gan oedolion am fod yn ‘wamal ac amhwysig pan ddylai cael ei ystyried yn hollbwysig i ddatblygiad plant’.

Darllen yr erthygl

Young people demand role in shaping future of parks and green spaces

Child in the City (Adrian Voce)

Mae Groundwork UK yn dweud ei fod eisiau i bobl ifanc fod yn rhan o gr?p ‘Parks Action’ i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed. Lansiwyd y gr?p gan Weinidog Cymunedau Llywodraeth y DU, Marcus Jones i sicrhau bod mannau gwyrdd cyhoeddus yn ddigonol i'r gymuned. Yn ôl Groundwork UK, mae'n bwysig bod pobl ifanc yn cymryd rhan yn y gr?p am eu bod yn gallu 'helpu i warchod, datblygu ac adeiladu parciau a mannau gwyrdd sy’n foddhaol i anghenion pawb'.

Darllen yr erthygl

Children call for healthy environment to play

The United Nations Human Rights Council

Dadorchuddiwyd murlun gan blant yn Nhranant yn yr Alban yn ystod diwrnod o drafod Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Fe welodd y prosiect plant yn y gymuned yn creu darlun yn dangos beth oeddent eisiau yn y dref, gan gynnwys digonedd o le i chwarae. Yna, cludwyd y murlun i swyddfa'r Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa fel rhan o ddigwyddiad ar hawliau plant a'r amgylchedd.

Darllen yr erthygl

Time for Play

Melissa and Doug

Fel rhan o'u hymgyrch Takeback Childhood, mae gwneuthurwyr teganau Americanaidd Melissa a Doug, wedi cynnal astudiaeth ar bersbectif rhieni ar chwarae. Mae’r astudiaeth wedi darganfod nad oedd chwarae digynllun, o dan arweiniad plant, yn flaenoriaeth i rieni, na chwaith bod manteision chwarae yn cael eu gwerthfawrogi'n llawn a bod plant sy'n chwarae tu mewn yn debyg o fod o flaen sgrin.

Darllen yr erthygl

Toys R Us Wants to Be a ‘Champion of Play’ With New Brand Positioning

Adweek (Kristina Monllos)

Mae Toys R Us yn ail-frandio ac maent yn rhoi chwarae ar flaen eu hymgyrch newydd. Fe wnaethon nhw ganfod bod chwarae rhydd wedi gostwng dros y blynyddoedd ac mae amser rhydd wedi disgyn 25 y cant ers 1981. Dywedodd y Prif Swyddog Marchnata, Carla Hassan, ‘Pan ydach chi’n edrych ar hyn rydych yn sylweddoli bod yna epidemig yn y byd yma, lle nad yw plant yn cael amser i chwarae yn rhydd’. Mae Toys R Us yn lansio ‘Play lab’ mewn 42 o’u siopau yn yr UDA, sef ardal agored i blant cael chwarae gyda theganau.


Darllen yr erthygl

'I think we've gone overboard with trying to keep kids safe': a Swedish mum's secret for raising healthy kids

The Local Sweden (Eugenia Tanaka)

Mae dynes o Sweden eisiau dod a'r cysyniad o friluftsliv, neu 'bywyd awyr agored' i'r UDA. Symudodd Linda Åkeson McGurk i'r Unol Daleithiau a chafodd ei tharo gan gyn lleiad o gysylltiad oedd gan blant â natur a pha mor eisteddog oedd eu bywydau. Mae hi wedi rhyddhau llyfr, ‘there’s no such thing as bad weather: A Scandinavian mom’s guide to raising healthy, resilient and confident kids’ i ysbrydoli rhieni i fagu plant sy'n mwynhau bod tu allan. Yn yr erthygl hon, mae'n rhoi cyfweliad am ei ffordd o fyw a magu plant.


Darllen yr erthygl

Kids given passports to play outside

The West Australian

Fel rhan o fenter gydweithredol newydd yn Sir Donnybrook Balingup, Awstralia, rhoddir pasportiau i ddisgyblion o'r ysgolion cynradd i chwarae tu allan. Fe'u dyluniwyd i fod yn hwyl yn ogystal â bod yn 'offeryn pwysig ar gyfer datblygiad plant' trwy gynyddu eu chwarae dychmygus. Ynghyd â'r pasportiau, rhoddir 10 o anturiaethau i'r plant sy'n cynnwys dringo coeden, adeiladu cuddfan, neu fynd ar feic sy'n ennill pwyntiau rhithwir.

Darllen yr erthygl

Don’t tell my kid to stop going up the slide!

Mommy Shorts

Mae blogiwr yn mynegi ei anfodlonrwydd ar y rhwystrau y mae hi'n eu hwynebu gan rieni eraill sy'n ceisio gorfodi rheolau ar ei phlentyn. Yn y blog, mae'n defnyddio mynd i fyny'r sleid fel enghraifft o rieni sy'n ceisio creu rheolau diangen yn y maes chwarae. Mae hi'n tynnu o erthygl yn y New York Times sy’n trafod sut mae meysydd chwarae yn rhy ddiogel ac y dylai plant gael y cyfle i gymryd risgiau heb oedolion yn eu gwrthwynebu.

Darllen yr erthygl