Ysbryd 2017: Plentyndod iach

26 Hydref - Caerdydd
Llai na mis i fynd ... archebwch eich lle nawr

Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau06-10-2017

Yn ôl i Newyddion

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Policymakers should look again at children’s play – Child in the City (Adrian Voce)

Mae’r gyntaf o draethawd tair rhan wedi ei addasu o lyfr 2015 Adrian Voce, Policy of Play yn edrych ar bolisi chwarae plant. Mae’n rhestru manteision chwarae i blant ac yn datgan bod chwarae plant yn cael ei anwybyddu gan oedolion am fod yn ‘wamal ac amhwysig pan ddylai cael ei ystyried yn hollbwysig i ddatblygiad plant’.

Darllen yr erthygl

Young people demand role in shaping future of parks and green spaces - Child in the City (Adrian Voce)

Mae Groundwork UK yn dweud ei fod eisiau i bobl ifanc fod yn rhan o gr?p ‘Parks Action’ i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed. Lansiwyd y gr?p gan Weinidog Cymunedau Llywodraeth y DU, Marcus Jones i sicrhau bod mannau gwyrdd cyhoeddus yn ddigonol i'r gymuned. Yn ôl Groundwork UK, mae'n bwysig bod pobl ifanc yn cymryd rhan yn y gr?p am eu bod yn gallu 'helpu i warchod, datblygu ac adeiladu parciau a mannau gwyrdd sy’n foddhaol i anghenion pawb'.

Darllen yr erthygl

Children call for healthy environment to play - The United Nations Human Rights Council

Dadorchuddiwyd murlun gan blant yn Nhranant yn yr Alban yn ystod diwrnod o drafod Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Fe welodd y prosiect plant yn y gymuned yn creu darlun yn dangos beth oeddent eisiau yn y dref, gan gynnwys digonedd o le i chwarae. Yna, cludwyd y murlun i swyddfa'r Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa fel rhan o ddigwyddiad ar hawliau plant a'r amgylchedd.

Darllen yr erthygl

Time for Play - Melissa and Doug

Fel rhan o'u hymgyrch Takeback Childhood, mae gwneuthurwyr teganau Americanaidd Melissa a Doug, wedi cynnal astudiaeth ar bersbectif rhieni ar chwarae. Mae’r astudiaeth wedi darganfod nad oedd chwarae digynllun, o dan arweiniad plant, yn flaenoriaeth i rieni, na chwaith bod manteision chwarae yn cael eu gwerthfawrogi'n llawn a bod plant sy'n chwarae tu mewn yn debyg o fod o flaen sgrin.

Darllen yr erthygl

Toys R Us Wants to Be a ‘Champion of Play’ With New Brand Positioning - Adweek (Kristina Monllos)

Mae Toys R Us yn ail-frandio ac maent yn rhoi chwarae ar flaen eu hymgyrch newydd. Fe wnaethon nhw ganfod bod chwarae rhydd wedi gostwng dros y blynyddoedd ac mae amser rhydd wedi disgyn 25 y cant ers 1981. Dywedodd y Prif Swyddog Marchnata, Carla Hassan, ‘Pan ydach chi’n edrych ar hyn rydych yn sylweddoli bod yna epidemig yn y byd yma, lle nad yw plant yn cael amser i chwarae yn rhydd’. Mae Toys R Us yn lansio ‘Play lab’ mewn 42 o’u siopau yn yr UDA, sef ardal agored i blant cael chwarae gyda theganau.


Darllen yr erthygl

'I think we've gone overboard with trying to keep kids safe': a Swedish mum's secret for raising healthy kids - The Local Sweden (Eugenia Tanaka)

Mae dynes o Sweden eisiau dod a'r cysyniad o friluftsliv, neu 'bywyd awyr agored' i'r UDA. Symudodd Linda Åkeson McGurk i'r Unol Daleithiau a chafodd ei tharo gan gyn lleiad o gysylltiad oedd gan blant â natur a pha mor eisteddog oedd eu bywydau. Mae hi wedi rhyddhau llyfr, ‘there’s no such thing as bad weather: A Scandinavian mom’s guide to raising healthy, resilient and confident kids’ i ysbrydoli rhieni i fagu plant sy'n mwynhau bod tu allan. Yn yr erthygl hon, mae'n rhoi cyfweliad am ei ffordd o fyw a magu plant.


Darllen yr erthygl

Kids given passports to play outside - The West Australian

Fel rhan o fenter gydweithredol newydd yn Sir Donnybrook Balingup, Awstralia, rhoddir pasportiau i ddisgyblion o'r ysgolion cynradd i chwarae tu allan. Fe'u dyluniwyd i fod yn hwyl yn ogystal â bod yn 'offeryn pwysig ar gyfer datblygiad plant' trwy gynyddu eu chwarae dychmygus. Ynghyd â'r pasportiau, rhoddir 10 o anturiaethau i'r plant sy'n cynnwys dringo coeden, adeiladu cuddfan, neu fynd ar feic sy'n ennill pwyntiau rhithwir.

Darllen yr erthygl

Don’t tell my kid to stop going up the slide! - Mommy Shorts

Mae blogiwr yn mynegi ei anfodlonrwydd ar y rhwystrau y mae hi'n eu hwynebu gan rieni eraill sy'n ceisio gorfodi rheolau ar ei phlentyn. Yn y blog, mae'n defnyddio mynd i fyny'r sleid fel enghraifft o rieni sy'n ceisio creu rheolau diangen yn y maes chwarae. Mae hi'n tynnu o erthygl yn y New York Times sy’n trafod sut mae meysydd chwarae yn rhy ddiogel ac y dylai plant gael y cyfle i gymryd risgiau heb oedolion yn eu gwrthwynebu.

Darllen yr erthygl