Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ein adnoddau Pob Plentyn Cymru

16-11-2017

Crynodeb o adnoddau rydym wedi ei gynyrchu i rhaglen Pob Plentyn Cymru

Dros yr haf gweithiodd Chwarae Cymru mewn partneriaeth â Iechyd Cyhoeddus Cymru ar eu rhaglen newydd, Pob Plentyn Cymru. Mae’n cynghori y dylai plant chwarae yn yr awyr agored bob dydd – i gefnogi’r rhaglen rydym wedi cynhyrchu cyfres o gyhoeddiadau a blogiau newydd.

Cynghorion defnyddiol i rieni gefnogi chwarae plant 

Mae ein adnodd newydd, Cynghorion defnyddiol i rieni gefnogi chwarae plant, yn cynnwys gwybodaeth am fuddiannau corfforol a meddylion chwarae, cynghorion ar gyfer magu plant mewn modd chwareus, yn ogystal â delio â phryderon rhieni am chwarae tu allan. 

Lawrlwytho

Anturiaethau bob dydd

Mae pob plentyn yn elwa o gyfleoedd i chwarae’r tu allan – ’does dim rhaid inni wario arian ar weithgareddau costus na theithio milltiroedd i faes chwarae cyrchfan. Gall pob un ohonom ddarparu cyfleoedd rhad yn ein cymunedau ein hunain trwy wneud chwarae’n rhan o’n bywydau bob dydd. Rydym wedi cynhyrchu rhestr fer o syniadau syml ar gyfer anturiaethau bob dydd.

Lawrlwytho

Chwarae, gwaith chwarae a bwyd
Mae’r daflen wybodaeth yma’n archwilio’r agenda iechyd gyfredol, chwarae ac iechyd, sut y gellir darparu bwyd mewn lleoliad gwaith chwarae, yn ogystal â gwerthoedd ac agweddau tuag at fwyd. Mae hefyd yn cynnwys astudiaethau achos o Gwm Gwenfro yn Wrecsam, Meriden Adventure Playground yn Birmingham a Glamis Adventure Playground yn Llundain.

Lawrlwytho

Ffocws ar chwarae 

Mae’r papur briffio hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol iechyd y cyhoedd yn cynnwys gwybodaeth am bwysigrwydd chwarae ar gyfer iechyd a lles plant, chwarae a gweithgarwch corfforol a lles emosiynol, mynd i’r afael a Phrofiadau yn Ystod Plentyndod trwy chwarae, creu amser ar gyfer chwarae’r tu allan mewn lleoliadau, yn ogystal â rôl ysgolion iach a gweithwyr proffesiynol iechyd y cyhoedd wrth hybu chwarae.

Lawrlwytho

 

Blogiau Chwarae Cymru

Fel rhan o’n gwaith i gefnogi’r cynllun rhannon ni gyfres o flogiau: